6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


我决不当面说谎。

Wǒ jué bù dāng miàn shuō huǎng.

ฉันไม่โกหกซึ่งหน้าเป็นอันขาด

当面说谎 Dāng miàn shuō huǎng โกหกซึ่งหน้า受到各方面的责难。

Shòu dào gè fāng miàn de zé nàn.

ถูกตำหนิจากฝ่ายต่างๆ肚子一饿起来,什么东西他都吃得下。

Dù zi yī è qǐ lái, shén me dōng xi tā dōu chī de xià.

บทจะหิวขึ้นมาอะไรๆเขาก็กินได้หมด你死定了,在偷看我的日记。

Nǐ sǐ ding le, zài tōu kàn wǒ de rì jì.

คุณตายแน่ มาแอบดูไดอารี่ของฉัน他听见别人这样夸他,感到很难为情。

Tā tīng jiàn bié rén zhè yàng kuā tā, gǎn dào hěn nán wéi qíng.

เขาได้ยินคนอื่นชมเขาเช่นนี้ เขาก็รู้สึกกระดากใจ

 ⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...