12 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่ถึงกับเป็นคนไร้บ้านขนาดนี้ 

Or else I wouldn’t be homeless.

要不然我也不至于无家可归。

Yào bù rán wǒ yě bù zhì yú wú jiā kě guī.คุณจะต้องเคารพหัวใจของตัวเอง 

You have to follow your own heart.

你一定要遵从自己的内心。

Nǐ yí dìng yào zūn cóng zì jǐ de nèi xīn.

*遵从Zūn cóng ปฏิบัติตาม ;ทำตามฉันถามคุณหน่อยเถอะ คุณมาดื่มอะไรตอนกลางวันแสกๆ 

Why are you drunk in the middle of the day?

我问你大白天的你喝什么酒?

Wǒ wèn nǐ dà bái tiān de nǐ hē shén me jiǔ?คุณดูคุณตอนนี้เมาจนดูไม่ได้ 

Look at you now.

你看你现在喝成这样。

Nǐ kàn nǐ xiàn zài hē chéng zhè yàng.ถึงภายนอกจะดูเย็นชาไม่มีความรู้สึก แต่ที่จริงแล้วเป็นห่วงจนแทบจะทนไม่ไหว 

He might be cold on the outside but he’s concerned about you.

表面上冷酷无情 ,其实关心的恰到好处。

Biǎo miàn shàng lěng kù wú qíng, qí shí guān xīn de qià dào hǎo chù.คุณไปพักก่อน เดี๋ยวจะโดนลูกหลง 

You rest. I don’t want to injure you by mistake.

你歇歇,别误伤了你。

Nǐ xiē xiē, bié wù shāng le nǐ.🍀🍀🍀🍀🍀

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...