20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันมีอะไรให้ชอบเหรอ 

What’s so special about me?

我有什么好喜欢的?

Wǒ yǒu shén me hǎo xǐ huān de?เอาเป็นว่าฉันเหงื่อไหลตลอดเวลา 

I was sweating like crazy.

反正我是时刻都在出汗。

Fǎn zhèng wǒ shì shí kè dōu zài chū hàn.คุณอยากฟังข่าวซุบซิบของเขาเหรอ 

You want gossip?

你想听他的八卦?

Nǐ xiǎng tīng tā de bā guà?แรงปรารถนาบังตา   

Be blinded by(or be obsessed with)sexual desire

色欲熏心。

Sè yù xūn xīn.คุณเอามีดจ้วงฉันให้ตายเลยแล้วกัน  

Go ahead and kill me.

你一刀捅死我算了。

Nǐ yì dāo tǒng sǐ wǒ suàn le.

 🍀🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...