10 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 你们得办理手续。

Nǐ men děi bàn lǐ shǒu xù.

พวกคุณต้องดำเนินการตามระเบียบ他不想报名。

Tā bù xiǎng bào míng.

เขาไม่อยากจะสมัคร你要注意发音。

Nǐ yào zhù yì fā yīn.

คุณจะต้องระวังการออกเสียง路滑,要小心。

Lù huá, yào xiǎo xīn.

ถนนลื่น ต้องระวัง大家要努力工作。

Dà jiā yào nǔ lì gōng zuò.

ทุกคนจะต้องขยันทำงาน🍅🍅🍅🍅
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...