12 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เก่งนัก ก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลย  

If you leave, don’t ever come back.

有本事,永远别回来。

Yǒu běn shì, yǒng yuǎn bié huí lái.วิธีแก้ไขปัญหาของคุณคือการทรมานตัวเองอย่างนั้นเหรอ 

Is your solution to torture yourself?

你的解决方式就是折磨自己吗?

Nǐ de jiě jué fāng shì jiù shì zhé mó zì jǐ ma?ตอนนี้คนที่ทำให้ฉันสบายใจ มีแค่เพียงเพื่อนที่ดีที่สุดในโลก 

The only person who cares for me now is my best friend.

现在能给我人间温暖的,也只有我全世界最好的闺蜜。

Xiàn zài néng gěi wǒ rén jiān wēn nuǎn de, yě zhǐ yǒu wǒ quán shì jiè zuì hǎo de guī mì.ตอนแรกฉันว่าจะมีไถเงินคุณน่ะ 

I came here to blackmail you.

我本来是来敲诈你的。

Wǒ běn lái shì lái qiāo zhà nǐ de.มาไถเงินเป็นเรื่องน่าละอาย  

You should be ashamed of yourself.

敲诈可耻。

Qiāo zhà kě chǐ.
🌳🌳🌳🌳🌳
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...