10 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 把病人的身子托起。

Bǎ bìng rén de shēn zi tuō qǐ.

ช้อนตัวคนไข้ขึ้น

Tuō  ค้ำ ยัน ช้อนหนุน(สิ่งที่หนักเอาไว้) 我们一定能成功。

Wǒ men yī dìng néng chéng gōng.

พวกเราจะต้องประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน不可避免的结果。

Bù kě bì miǎn de jié guǒ.

ผลที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้
他们是奇怪的一对。

Tā men shì qí guài de yī duì.

พวกเขาเป็นคู่ที่แปลก你猜中了我的用意。

Nǐ cāi zhòng le wǒ de yòng yì.

คุณทายเจตนาของฉันถูกแล้ว没有什么可奇怪的。

Méi yǒu shén me kě qí guài de.

ไม่มีอะไรที่น่าแปลก今天这个会很重要,我非去不可。

Jīn tiān zhè ge huì hěn zhòng yào, wǒ fēi qù bù kě.

การประชุมวันนี้สำคัญมาก ฉันจะต้องไปให้ได้🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...