31 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


才会助纣为虐。

Cái huì zhù zhòu wéi nüè.

ถึงได้ช่วยเหลือคนผิดทำเรื่องผิดๆ

*助纣为虐

Zhù zhòu wéi nüè 

ช่วยคนชั่วก่อกรรมทำเข็ญ查封财产。

Chá fēng cái chǎn

ยึดทรัพย์她总是能够掌握自己的命运。

Tā zǒng shì néng gòu zhǎng wò zì jǐ de mìng yùn.

เธอสามารถกำหนดชะตากรรมของเธอเองได้เสมอ

*掌握 

Zhǎng wò 

เข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องราวดี แล้วก็สามารถนำมาพลิกแพลงใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ;

ยึดกุม

ควบคุม我要相信我可以掌握自己的命运。

Wǒ yào xiāng xìn wǒ kě yǐ zhǎng wò zì jǐ de mìng yùn.

ฉันอยากจะเชื่อว่าฉันสามารถควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้💢💢💢💢ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...