24 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันปวดท้อง เหมือนฉันจะไส้ติ่งอักเสบ 

I have a stomachache.  I seem to have appendicitis.

我肚子疼。阑尾炎好像犯了。

Wǒ dù zi téng. Lán wěi yán hǎo xiàng fàn le.ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีของคุณแล้ว 

It’s not about your dignity anymore.

现在不是你尊严的问题了。

Xiàn zài bú shì nǐ zūn yán de wèn tí le.ตอนนี้คือเรื่องศักดิ์ศรีของฉันแล้ว 

It’s a matter of my dignity now.

现在是我尊严的问题了。

Xiàn zài shì wǒ zūn yán de wèn tí le.ตอนแรกฉันก็นึกว่าคุณจะมีวิธีอะไรที่เหนือชั้นกว่านี้ 

I thought you would have some clever means.

我本来还以为你会有什么高明的手段。

Wǒ běn lái hái yǐ wéi nǐ huì yǒu shén me gāo míng de shǒu duàn.ไม่คิดว่าก็มีแค่นี้แหละ  Unexpectedly, that’s all.

没想到也就是这样。

Méi xiǎng dào yě jiù shì zhè yàng.

 

 🌳🌳🌳🌳🌳

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...