24 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 แต่คุณก็จะสิ้นเนื้อประดาตัว 

But you will go bankrupt.

而你则会倾家汤产。

Ér nǐ zé huì qīng jiā tāng chǎn.

倾家汤产

Qīng jiā tāng chǎn 

ไม่มีทรัพย์สมบัติเหลือติดตัว; สิ้นเนื้อประดาตัวเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละ เมื่อตัดสินใจอะไรแล้ว จะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ 

He’s the kind of person who won’t change easily once he’s determined.

他就是那种人一旦认定了,不会轻易改变。

Tā jiù shì nà zhǒng rén yí dàn rèn ding le, bú huì qīng yì gǎi biàn.คุณนี่อ่านนิยายความรักเยอะเกินไปแล้ว 

Do you read too many romance novels?

你是不是言情小说看多了你?

Nǐ shì bú shì yán qíng xiǎo shuō kàn duō le nǐ?รักใครอย่าแคลงใจ แคลงใจใครอย่ารัก

If you love someone, don’t doubt him.

爱人不疑,疑人不爱。

Ài rén bù yí, yí rén bù ài.เหตุผลก็พูดดูสวยหรูดีนะ 

The reason is pretty good.

道理说得挺漂亮嘛。

Dào lǐ shuō dé tǐng piào liang ma.🍓🍓🍓🍓🍓
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...