11 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ที่คุณพูดวกไปวนมานี่ตกลงต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ 

What do you want to say in a roundabout way?

你绕来绕去到底想说什么?

Nǐ rào lái rào qù dào dǐ xiǎng shuō shén me?เขาเรียกว่าแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเปิดเผย 

He took an oath of sovereignty.

他这叫宣誓主权。

Tā zhè jiào xuān shì zhǔ quán.ฉันคิดว่าเรื่องความรักหรือเรื่องงานก็เหมือนกัน มียากมีง่าย 

In my opinion, relationships and projects are the same.  Some are hard and some are easy.

在我看来,谈感情,谈项目都是一样的。有难有易。

Zài wǒ kàn lái, tán gǎn qíng, tán xiàng mù dōu shì yí yàng de. Yǒu nán yǒu yì.ที่คุณสรุปแบบนี้แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพ 

So it’s a bit unprofessional of you to draw such a conclusion.

你这么下结论未免有点不专业。

Nǐ zhè me xià jié lùn wèi miǎn yǒu diǎn bù zhuān yè.ฉันรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตส่วนตัวของฉัน กำลังโดนเปิดเผยหมดแล้ว  

I feel all my private life was exposed recently.

我感觉最近我的私生活全部都被曝光了。

Wǒ gǎn jué zuì jìn wǒ de sī shēng huó quán bù dōu bèi bào guāng le.


ความสามารถในการตีความของคุณมีปัญหาหรือเปล่า 

Do you have some trouble in understanding?

你的理解能力是有什么问题吧?

Nǐ de lǐ jiě néng lì shì yǒu shén me wèn tí ba?
🌴🌴🌴🌴🌴🌴

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...