24 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ที่พึ่งน่ะคุณเข้าใจไหม 

My home, you know?

归宿你懂吗?

Guī sù nǐ dǒng ma?

*归宿

Guī sù 

ที่พึ่งพิงก็คุณอยากมีหน้ามีตาไม่ใช่เหรอ 

Isn’t it vanity?

不就是爱慕虚荣吗?

Bú jiù shì ài mù xū róng ma?จะพูดให้มันดูวิเศษวิโสไปทำไม 

You’re talking a good game.

说那么天花乱坠干什么?

Shuō nà me tiān huā luàn zhuì gàn shén me?

天花乱坠

Tiān huā luàn zhuì 

พูดคล่อง  พูดได้ดีน่าสนใจแต่ใช้การจริง ๆ ไม่ได้งั้นก็ต้องมาดูว่าใครจะมีความอดทนมากกว่ากันแล้วละ 

Let’s see who is more patient.

那就要看看谁更有耐心了。

Nà jiù yào kàn kan shéi gèng yǒu nài xīn le.ถ้าเป็นอย่างนั้นสงครามจิตวิทยาที่คุณเตรียมไว้ก็ไม่มีประโยชน์เลยสักนิด 

In this case, the psychological tactics you prepared are completely useless.

这样的话你准备的心理战术就完全没用了。

Zhè yàng de huà nǐ zhǔn bèi de xīn lǐ zhàn shù jiù wán quán méi yòng le.💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...