28 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเราก็เผชิญหน้ากับมันอย่างสุดความสามารถสิ 

We all try our best to face it.

我们都尽力面对呗。

Wǒ men dōu jìn lì miàn duì bei.เพลย์บอย  ไม่อยากรับผิดชอบ 

Playboy. Feckless.

水性杨花。不想负责。

Shuǐ xìng yáng huā.  Bù xiǎng fù zé.


*水性杨花

Shuǐ xìng yang huā 

เพลย์บอย ;  คนส่ำส่อนดาดเดาได้ยากมาก ว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง 

The result is hard to say.

结果怎么样,并不好说。

Jié guǒ zěn me yàng, bìng bù hǎo shuō.สำหรับเขาแล้ว คุณเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำเรื่องทั้งหมดนี้เลยนะ 

For him you’re the biggest motivation for him to do all this.

你对他来说是他做这一切最大的动力。

Nǐ duì tā lái shuō shì tā zuò zhè yí qiè zuì dà de dòng lì.เรื่องเล็ก แล้วอะไรถึงจะเรียกว่าเรื่องใหญ่หละ 

Not a big deal? Then what is a big deal?

小事?那什么是大事?

Xiǎo shì? Nà shén me shì dà shì?🍁🍁🍁🍁🍁
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...