6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


这个意外的消息,使他大吃一惊。

Zhè ge yì wài de xiāo xī, shǐ tā dà chī yī jīng.

ข่าวอันคาดคิดไม่ถึงนี้ทำให้เขาถึงกับตกใจมาก

大吃一惊 Dà chī yī jīng ประหลาดใจตกใจอย่างสุดขีด(ต่อเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้น)他的论证破绽百出。

Tā de lùn zhèng pò zhàn bǎi chū. 

หลักฐานของเขามีช่องโหว่มากมาย

论证 Lùn zhèng   ข้อพิสูจน์ หลักฐาน

破绽百出 Pò zhàn bǎi chū  (การพูด การทำงาน วิธีการ)มีช่องโหว่มากมาย มีข้อบกพร่องมากมาย大家好好想一想。

Dà jiā hǎo hǎo xiǎng yī xiǎng.

พวกเราค่อยๆคิดกัน先想好再动手干。

Xiān xiǎng hǎo zài dòng shǒu gàn.

คิดให้ดีแล้วค่อยทำ情势有点不对。

Qíng shì yǒu diǎn bù duì.

สถานการณ์ไม่ค่อยดี💙💙💙💙💙💙💙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...