1 กุมภาพันธ์ 2565

ประโยคภาษาจีน

 


他的错误有三点。

Tā de cuò wù yǒu sān diǎn.

 ความผิดพลาดของเขามีอยู่สามข้อ你的右手拿的是什么东西?

Nǐ de yòu shǒu ná de shì shén me dōng xi?

 มือขวาของคุณถืออะไรไว้ 他决心要走,我们也不好阻拦。

Tā jué xīn yào zǒu, wǒ men yě bù hǎo zǔ lán.

เขาตัดสินใจจะไปแล้วพวกเราก็เลยไม่อยากจะไปขัดเขา下一步要做什么?

Xià yī bù yào zuò shén me?

ขั้นต่อไปจะทำอะไร这只好一步一步地去做。

Zhè zhǐ hǎo yī bù yī bù de qù zuò.

สิ่งนี้จำเป็นจะต้องทำทีละขั้นตอนไป🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...