1 กุมภาพันธ์ 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 นี่เรียกว่าก้าวก่ายขอบเขตงานคนอื่นตรงไหนกัน 

The interviewee didn’t exceed her authority.

这哪叫越俎代庖啊?

Zhè nǎ jiào yuè zǔ dài páo a?


*越俎代庖

Yuè zǔ dài páo 

อุปมาว่า ทำเกินอำนาจของตนที่ไปก้าวก่ายอำนาจหน้าที่ของคนอื่น
แบบนี้เรียกว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี 

This is called flexibility.

这叫灵活变现。

Zhè jiào líng huó biàn xiàn.ฉันเสียสติตรงไหนกัน 

I wasn’t possessed?

我那哪只走火入魔啊?

Wǒ nà nǎ zhǐ zǒu huǒ rù mó a?


*走火入魔

Zǒu huǒ rù mó 

หมกหมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนถูกครอบงำ ; 

เสียสติฉันก็แค่พูดไปตามความจริงนี่หน่า 

I just told the truth.

我是有感而发好不好?

Wǒ shì yǒu gǎn ér fā hǎo bù hǎo?


*有感而发

Yǒu gǎn ér fā 

พูดออกมาตามความรู้สึกอย่ามัวแต่พูดเรื่องไม่ดีอยู่เลยน่า 

Don’t worry, will you?

杞人忧天好不好?

rén yōu tiān hǎo bù hǎo?


*杞人忧天

rén yōu tiān 

ความวิตกกังวลในสิ่งที่ไม่ควรวิตกกังวล🌺🌺🌺🌺

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...