1 กุมภาพันธ์ 2565

ประโยคภาษาจีน

 


这件工作拖得太久了。

Zhè jiàn gōng zuò tuō dé tài jiǔ le.

งานชิ้นนี้ถ่วงไว้นานแล้ว期限快到了,不能再拖延了。

Qī xiàn kuài dào le, bù néng zài tuō yán le.

เวลากำหนดจะถึงอยู่แล้ว จะถ่วงเวลาออกไปอีกไม่ได้他们去的时候只有站票了。

Tā men qù de shí hòu zhǐ yǒu zhàn piào le.

เมื่อพวกเขาไปที่นั่นมีเพียงตั๋วยืน还是有一点点迟了,只是买到了站票。

Hái shì yǒu yī diǎn diǎn chí le, zhǐ shì mǎi dào le zhàn piào.

ไปสายนิดหน่อย ก็เลยซื้อได้แค่ตั๋วยืน座位票已售完,现只有站票出售。

Zuò wèi piào yǐ shòu wán, xiàn zhǐ yǒu zhàn piào chū shòu.

ตั๋วนั่งถูกขายหมดแล้วและตอนนี้มีแต่ตั๋วยืนเท่านั้น

 🍄🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...