3 กุมภาพันธ์ 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาบอกว่าฉันลืมรูดซิป 

He said my dress was unzipped.

他说我忘了拉拉链。

Tā shuō wǒ wàng le lā lā liàn.คนเราต้องมองไปที่อนาคต 

We look to the future.

人要向前看。

Rén yào xiàng qián kàn.
เป็นตัวของตัวเองและทำในสิ่งที่คุณปรารถนา 

We must stay true to ourselves.

忠于自我,顺心而为。

Zhōng yú zì wǒ, shùn xīn ér wéi.

忠于

Zhōng  

ซื่อสัตย์สุจริตต่อ  ;

จงรักภักดีต่อ顺心

Shùn xīn  

สมความปรารถนา ;

สมใจ(นึก)ต้องการอะไรก็ให้มุ่งมั่นจนได้มันมา 

If you want something in this life, you just have to reach out and grab it.

想要什么,就得努力争取。

Xiǎng yào shén me, jiù dé nǔ lì zhēng qǔ.ถึงแม้จะยังไม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ เพียงแต่ต้องกล้าที่จะก้าวในก้าวแรก 

You just have to take the first step, even before you’re ready.

即使没有万全准备,也要勇敢迈出第一步。

Jí shǐ méi yǒu wàn quán zhǔn bèi, yě yào yǒng gǎn mài chū dì yī bù.
🍀🍀🍀🍀🍀


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...