1 กุมภาพันธ์ 2565

ประโยคภาษาจีน

 


我听出你的声音来了。

Wǒ tīng chū nǐ de shēng yīn lái le.

ฉันจำเสียงของเธอได้แล้ว请考虑我的建议。

Qǐng kǎo lǜ wǒ de jiàn yì.

โปรดพิจารณาข้อเสนอของฉันด้วย他的建议值得考虑。

Tā de jiàn yì zhí dé kǎo lǜ.

ข้อเสนอของเขาน่าพิจารณาทีเดียว正在考虑的问题。

Zhèng zài kǎo lǜ de wèn tí.

ปัญหาที่กำลังพิจารณาอยู่让我考虑一下再答复你。

Ràng wǒ kǎo lǜ yī xià zài dá fù nǐ.

ให้ฉันพิจารณาก่อนแล้วค่อยตอบคุณ不考虑个人得失。

Bù kǎo lǜ gè rén dé shī.

ไม่พิจารณาถึงผลได้ผลเสียส่วนตัว
🍀🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...