15 มีนาคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 พวกเราอย่าแอบนินทาคนอื่นลับหลังได้ไหม

咱们不背地里谈论人,行吗?

Zán men bú bèi dì lǐ tán lùn rén, xíng ma?ทำไมคุณถึงไม่ห้ามฉันล่ะ

你怎么不拦着我呀。

Nǐ zěn me bù lán zhe wǒ ya.ฉันห้ามได้ไหมล่ะ

我拦得住吗?

Wǒ lán dé zhù ma?อย่าเอาชีวิตไปล้อเล่นเลย

可不取拿自己的小命开玩笑。

Kě bù qǔ ná zì jǐ de xiǎo mìng kāi wán xiào.พวกคุณคิดว่า ฉันอายุขนาดนี้แล้วแก่มาเปล่าๆอย่างนั้นนะเหรอ

你们以为我老汉这么一大把岁数都活在狗身上了?

Nǐ men yǐ wéi wǒ lǎo hàn zhè me yí dà bǎ suì shu dōu huó zài gǒu shēn shang le?
🌼🌼🌼🌼🌼
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...