3 มีนาคม 2565

ประโยคภาษาจีน ไม่ได้เรื่องได้ราว ไม่เป็นโล้เป็นพาย
 


เป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราว; ไม่เป็นโล้เป็นพาย

不成器的人。

Bù chéng qì de rén.ฉันไม่ได้เรื่องได้ราวตรงไหน 

我怎么不正经了?

Wǒ zěn me bù zhèng jīng le?เมื่อก่อนคุณเองก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเหมือนกัน 

当初你也没有那么正经啊。

Dāng chū nǐ yě méi yǒu nà me zhèng jīng a.มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว 

一看就不是什么正经的孩子。

Yī kàn jiù bú shì shén me zhèng jīng de hái zi.คุณพูดทุกวันเลยว่าฉันไม่ได้เรื่องได้ราว

你每天都这么说老不正经。

Nǐ měi tiān dōu zhè me shuō lǎo bù zhèng jīng.ก็คุณไม่ได้เรื่องตั้งแต่แรกแล้ว 

你本来就没出息啊。

Nǐ běn lái jiù méi chū xi a.คนคนนี้ไม่ได้เรื่องได้ราวจริงๆ

这个人真没出息。

Zhè ge rén zhēn méi chū xi.อย่าได้เหมือนพ่อของคุณที่ไม่ได้เรื่องได้ราวเป็นอันขาด

千万别像你爸爸这么没出息。

Qiān wàn bié xiàng nǐ bà ba zhè me méi chū xi.ลูกของฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องได้ราว

我儿子是个没出息的人。

Wǒ ér zi shì gè méi chū xi de rén.ฉันจะทำให้เธอดูว่าฉันไม่ใช่คนไม่ได้เรื่องได้ราว

我要做给她看,我不是没出息。

Wǒ yào zuò gěi tā kàn, wǒ bù shì méi chū xi.อย่าได้กลายเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราว

不要成为一个没出息的人。

yào chéng wéi yī gè méi chū xi de rén.😐😐😐😐😐
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...