13 เมษายน 2565

ประโยคภาษาจีน

 งานบ้านงานเรือน

宜家宜室的。

Yí jiā yí shì de.ทั้งเย็นชาทั้งไร้หัวใจ

又冷漠又无情的。

Yòu lěng mò yòu wú qíng de.แต่งงานช้ามีบุตรช้ายิ่งเป็นเรื่องปกติ

晚婚晚育更是常态了。

Wǎn hūn wǎn yù gèng shì cháng tài le.ฉันเป็นฝ่ายนายจ้าง

我是你的甲方。

Wǒ shì nǐ de jiǎ fāng.รู้อยู่แก่ใจ

心知肚明。

Xīn zhī dù míng.🌺🌺🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...