6 เมษายน 2565

ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

 เหนือฟ้ายังมีฟ้า 

Everything has its vanquisher.

一物降一物。

Yī wù xiáng yī wù.พวกคุณเป็นคนที่ใกล้ชิดกับฉันที่สุด 

You’re my family.

你们是我最亲的人。

Nǐ men shì wǒ zuì qīn de rén.คุณล้มเลิกความคิดนี้ไปได้เลย 

Perish the thought!

你就死了这条心吧!

Nǐ jiù sǐ le zhè tiáo xīn ba!ใครให้คุณเที่ยวมาเปิดอะไรซี้ซั้ว 

Who allowed you to touch it?

谁让你随便翻东西的?

Shéi ràng nǐ suí biàn fān dōng xi de?ก่อนที่จะได้พบคุณ 

Before I met you.

遇见你之前。

Yù jiàn nǐ zhī qián.💙💙💙💙💙
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...