25 พฤษภาคม 2565

ศีล 戒律

 ศีล ภาษาจีน คือ  戒律 Jiè ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ


ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 ,ศีล  311  

佛教戒律分五戒、八戒、十戒、两百二十七戒和三百一十一戒五种。

jiào jiè lǜ fēn wǔ jiè, bā jiè, shí jiè, liǎng bǎi èr shí qī jiè hé sān bǎi yī shí yī jiè wǔ zhǒng. 👇👇👇👇ศีล 5 

เป็นศีลขั้นต้นของอุบาสกอุบาสิกา โดยทั่วไป คือ

五戒 佛教在对男女弟子所持的基本戒,分为

Wǔ jiè fó jiào zài duì nán nǚ dì zǐ suǒ chí de jī běn jiè, fēn wéi


ไม่ฆ่าสัตว์

戒杀生

Jiè shā shēng


ไม่ลักทรัพย์

戒偷盗

Jiè tōu dào


ไม่ดื่มสุรา

戒饮酒

Jiè yǐn jiǔ


ไม่ผิดประเวณี ประพฤติผิดในกาม

戒淫邪

Jiè yín xié


ไม่พูดเท็จ พูดปด

戒妄言

Jiè wàng yán👇👇👇ศีล 8 

เป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป มิใช่สงฆ์ โดยมักจะรับศีลแปดในวันพระ นิยมรักษาศีลแปดเป็นเวลาหนึ่งวัน หรือสามวัน

八戒 是对男女弟子戒律,不是僧侣的戒律。他们通常在佛日接受八戒。 八戒持守一天或三天。

Bā jiè shì duì nán nǚ dì zǐ jiè lǜ, bù shì sēng lǚ de jiè lǜ. Tā men tōng cháng zài fó rì jiē shòu bā jiè. Bā jiè chí shǒu yī tiān huò sān tiān.

 


👇👇👇

ศีล 10 

เป็นศีลของสามเณร

十戒 是沙弥所持的戒律。

Shí jiè shì shā mí suǒ chí de jiè lǜ.

 


👇👇👇


ศีล 227 

เป็นศีลของพระภิกษุสงฆ์

两百二十七戒是比丘的戒律。

Liǎng bǎi èr shí qī jiè shì bǐ qiū de jiè lǜ.

 


👇👇👇ศีล  311  

เป็นศีลของชี

三百一十一戒是尼姑所持的戒律。

Sān bǎi yī shí yī jiè shì ní gū suǒ chí de jiè lǜ.
➖➖➖➖➖➖➖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...