31 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 活该!谁叫他不听话来着。

Huó gāi! Shéi jiào tā bù tīng huà lái zhe.

สมแล้ว ก็เขาไม่ยอมฟังฉันเลยนี่丑事情想盖也盖不住。

Chǒu shì qíng xiǎng gài yě gài bù zhù.

เรื่องฉาวโฉ่อยากจะปิดแค่ไหนก็ปิดไม่ได้

 

Gài 

ปิด 

คลุม他感觉事情还顺手。

Tā gǎn jué shì qíng hái shùn shǒu.

เขารู้สึกว่าทุกอย่างยังดำเนินไปอย่างราบรื่น我劳动惯了,一天不干活就不舒服。

Wǒ láo dòng guàn le, yī tiān bù gān huó jiù bú shū fu.

ฉันทำงานจนเคยแล้ว พอวันหนึ่งไม่มีงานให้ทำก็จะรู้สึกหงุดหงิด他考试前很紧张。

Tā kǎo shì qián hěn jǐn zhāng.

เขารู้สึกเครียดมากก่อนเข้าสอบ

 🌼🌼🌼🌼🌼

ประโยคภาษาจีน

 


一失手把碗摔破了。

Yī shī shǒu bà wǎn shuāi pò le.

ชามหลุดจากมือหล่นลงแตกแล้ว

失手 

Shī shǒu 

หล่นจากมือ ; 

หลุดจากมือ ;

พลาดจากมือ事前应该顾及事后的效果。

Shì qián yīng gāi gù jí shì hòu de xiào guǒ.

ก่อนจะดำเนินการเราควรที่จะคำนึงถึงผลอันจะเกิดขึ้นในภายหลัง旮旮旯旯儿都打扫干净了。

Gā gā lá lár dōu dǎ sǎo gān jìng le.

ทุกซอกทุกมุมต่างก็ได้มีการปัดกวาดเรียบร้อยหมดแล้ว

旮旮旯旯儿

Gā gālá lár 

ทุกซอกทุกมุม请算一算我该付多少钱?

Qǐng suàn yī suàn wǒ gāi fù duō shǎo qián?

ช่วยคิดดูว่าฉันจะต้องชำระเงินเท่าไหร่我想不出你怎样做这件事来的。

Wǒ xiǎng bù chū nǐ zěn yàng zuò zhè jiàn shì lái de.

ฉันคิดไม่ออกว่าคุณทำเรื่องนี้ได้อย่างไร

 

🌺🌺🌺🌺🌺ประโยคภาษาจีน

 


提议得到批准。

Tí yì dé dào pī zhǔn.

ข้อเสนอได้รับการอนุมัติ可大可小。

Kě dà kě xiǎo.

ใหญ่เล็กได้หมด  ;จะใหญ่ก็ได้จะเล็กก็ได้我好久没有下棋,技术不大行了。

Wǒ hǎo jiǔ méi yǒu xià qí, jì shù bù dà xíng le.

ฉันไม่ได้เล่นหมากรุกมาตั้งนานแล้ว รู้สึกว่ามือตกไปมาก他失手打碎了一个茶杯。

Tā shī shǒu dǎ suì le yī gè chá bēi.

เขาทำถ้วยชาหลุดมือตกแตกไปใบหนึ่ง

失手 

Shī shǒu 

หล่นจากมือ ; 

หลุดจากมือ ;

พลาดจากมือ🌼🌼🌼🌼🌼
ประโยคภาษาจีน

 


说好了大家一起去,他偏要单个儿去。

Shuō hǎo le dà jiā yì qǐ qù, tā piān yào dān gèr qù.

ตกลงจะไปพร้อมกันหมดทุกคน แต่เขาก็ดันทุรังจะไปคนเดียว咱们是同一家人。

Zán men shì tóng yī jiā rén.

พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน同是一双手,我为什么干不过他?

Tóng shì yī shuāng shǒu, wǒ wèi shén me gān bù guò tā?

ต่างก็มีสองมือเหมือนกัน แต่ทำไมฉันถึงสู้เขาไม่ได้

 

Tóng 

เหมือนกันอย่างเดียวกัน这些当中你可以随便哪一个。

Zhè xiē dāng zhōng nǐ kě yǐ suí biàn nǎ yī gè.

คุณสามารถหยิบเอาอันไหนก็ได้ในนั้นหนึ่งอัน 不管这事是谁干,反正不是我干的。

Bù guǎn zhè shì shì shéi gàn, fǎn zhèng bù shì wǒ gàn de.

เรื่องนี้ไม่ว่าใครจะเป็นคนทำก็ตาม ถึงยังไงคนทำก็ไม่ใช่ฉัน

 

 🌺🌺🌺🌺🌺
ประโยคภาษาจีน

 


我们听过他谈到这件事。

Wǒ men tīng guò tā tán dào zhè jiàn shì.

พวกเราเคยได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้อยู่别再提那件事了。

Bié zài tí nà jiàn shì le.

อย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลย他熟悉这一带的路途。

Tā shú xī zhè yī dài de lù tú.

เขารู้จักถนนหนทางในย่านนี้ดี你怎么这样不懂事?

Nǐ zěn me zhè yàng bù dǒng shì?

ทำไมคุณไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะ

(ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร)这是唯一可行的办法。

Zhè shì wéi yī kě xíng de bàn fǎ.

นี่เป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่พอจะสามารถทำได้

可行 

Kě xíng  

ใช้การได้

ทำได้

นำไปปฏิบัติได้🍁🍁🍁🍁🍁

ประโยคภาษาจีน

 


他们俩被分开了好多年。

Tā men liǎ bèi fēn kāi le hǎo duō nián.

พวกเขาทั้งสองได้ถูกพรากจากกันเป็นเวลาหลายปีแล้ว我至今未得到他的答复。

Wǒ zhì jīn wèi dé dào tā de dá fù.

จนถึงวันนี้ฉันยังไม่ได้รับคำตอบของเขาเลย至今没有人提出反对意见。

Zhì jīn méi yǒu rén tí chū fǎn duì yì jiàn.

จนถึงบัดนี้ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็นที่คัดค้านออกมา直到现在我还没有接到正式通知。

Zhí dào xiàn zài wǒ hái méi yǒu jiē dào zhèng shì tōng zhī.

จนถึงบัดนี้ฉันยังไม่ได้รับแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเลย我们直到昨晚才接到通知。

Wǒ men zhí dào zuó wǎn cái jiē dào tōng zhī.

จนถึงเมื่อคืนวานนี้เราจึงได้รับการแจ้งให้ทราบ🌿🌿🌿🌿🌿
ประโยคภาษาจีน

 


胆敢如此放肆。

Dǎn gǎn rú cǐ fàng sì.

กล้าพยศอย่างนี้เชียวหรือ

放肆  

Fàng sì   

กำเริบเสิบสานพยศ要是当时立即点头同意就好了。

Yào shì dāng shí lì jí diǎn tóu tóng yì jiù hǎo le.

มันคงจะดีถ้าตอนนั้นพยักหน้าเห็นด้วยทันที她说话的声音模糊不清。

Tā shuō huà de shēng yīn mó hú bù qīng.

เสียงที่เธอพูดพร่าไปหมดจนฟังไม่ชัด他的视力开始模糊。

Tā de shì lì kāi shǐ mó hú.

สายตาของเขาเริ่มพร่ามัว他找到了在从前离散的亲妹妹。

Tā zhǎo dào le zài cóng qián lí sàn de qīn mèi mei.

เขาได้พบกับน้องสาวแท้ๆที่พรากจากกันในอดีต

离散 

Lí sàn 

กระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง

แยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง ;

จากกันไปคนละทิศละทาง🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ประโยคภาษาจีน


 

我什么也没发现。

Wǒ shén me yě méi fā xiàn.

ฉันไม่พบอะไรเลย如果你看出有错误,就改正。

Rú guǒ nǐ kàn chū yǒu cuò wù, jiù gǎi zhèng.

ถ้าคุณพบว่าคุณทำผิดก็แก้ไขใหม่ก็แล้วกัน我们发现他工作很仔细。

Wǒ men fā xiàn tā gōng zuò hěn zǐ xì.

เราพบว่าเขาทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ我找了他一个上午,哪儿也找不到。

Wǒ zhǎo le tā yī gè shàng wǔ, nǎr yě zhǎo bù dào.

ฉันหาเขาตลอดช่วงเช้า แต่ก็หาเขาไม่พบไม่ว่าจะเป็นที่ไหน他碰了钉子就不敢放肆。

Tā pèng le ding zi jiù bù gǎn fàng sì.

หลังจากที่ได้เจอกับอุปสรรคแล้ว เขาก็ไม่กล้าพยศอีก

碰钉子 

Pèng dīng zi 

พบกับอุปสรรค ;

โดนปฏิเสธ

ได้รับความผิดหวัง


放肆 

Fàng sì  

กำเริบเสิบสาน

พยศ💘💘💘💘💘ประโยคภาษาจีน

 


我愿意尽力帮助你。

Wǒ yuàn yì jìn lì bāng zhù nǐ.

ฉันยินดีที่จะช่วยคุณอย่างเต็มที่如果这事使你感到大麻烦,那就别费心了。

Rú guǒ zhè shì shǐ nǐ gǎn dào dà má fan, nà jiù bié fèi xīn le.

ถ้าหากเรื่องนี้ทำให้คุณรู้สึกยุ่งยากเกินไป งั้นคุณก็ไม่ต้องยุ่งด้วยก็ได้

费心 

Fèi xīn 

คิดหนัก  ;

สิ้นเปลืองสมอง要是你再这样干下去,你会自找麻烦的。

Yào shì nǐ zài zhè yàng gàn xià qù, nǐ huì zì zhǎo má fan de.

ถ้าหากคุณยังขืนทำอย่างนี้ต่อไป คุณจะต้องหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัวแน่抱恨终生。

Bào hèn zhōng shēng.

พกความแค้นไปชั่วชีวิต打赌那事不可能发生。

Dǎ dǔ nà shì bù kě néng fā shēng.

พนันว่าเรื่องนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้🌺🌺🌺🌺
ประโยคภาษาจีน

 


我们将抓住这个问题不放。

Wǒ men jiāng zhuā zhù zhè ge wèn tí bù fàng.

เรายืนยันจะไม่ปล่อยปัญหานี้ไป我不知道他肯不肯帮。

Wǒ bù zhī dào tā kěn bù kěn bāng.

ฉันไม่รู้ว่าเขาจะยอมช่วยหรือไม่ยอมช่วย送给永不服输的你。

Sòng gěi yǒng bù fú shū de nǐ.

มอบให้คนที่ไม่ยอมแพ้เช่นคุณ

 

Fú 

ทำให้เลื่อมใส ;

ทำให้ศรัทธา

ทำให้ยอม喝酒壮胆。

Hē jiǔ zhuàng dǎn.

ดื่มเหล้าย้อมใจ私吞公款。

Sī tūn gōng kuǎn.

ยักยอกเงินหลวง


🍁🍁🍁🍁
ประโยคภาษาจีน

 


才会助纣为虐。

Cái huì zhù zhòu wéi nüè.

ถึงได้ช่วยเหลือคนผิดทำเรื่องผิดๆ

*助纣为虐

Zhù zhòu wéi nüè 

ช่วยคนชั่วก่อกรรมทำเข็ญ查封财产。

Chá fēng cái chǎn

ยึดทรัพย์她总是能够掌握自己的命运。

Tā zǒng shì néng gòu zhǎng wò zì jǐ de mìng yùn.

เธอสามารถกำหนดชะตากรรมของเธอเองได้เสมอ

*掌握 

Zhǎng wò 

เข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องราวดี แล้วก็สามารถนำมาพลิกแพลงใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ;

ยึดกุม

ควบคุม我要相信我可以掌握自己的命运。

Wǒ yào xiāng xìn wǒ kě yǐ zhǎng wò zì jǐ de mìng yùn.

ฉันอยากจะเชื่อว่าฉันสามารถควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้💢💢💢💢ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณกลายเป็นพวกบ้าขั้นสุดไปแล้วจริงๆ 

Are you really crazy?

你真是花痴成精啦?

Nǐ zhēn shì huā chī chéng jīng la?เพื่อความฝันจำเป็นต้องทุ่มเท 

We must work hard to realize our dream.

梦想是要付出努力的。

Mèng xiǎng shì yào fù chū nǔ lì de.สมองของฉันจะต้องพังไปแล้วแน่ๆ 

I must be crazy.

我一定是脑子坏掉了。

Wǒ yí dìng shì nǎo zi huài diào le.ซื้อของออนนไลน์มั่วซั่วอีกแล้วนะ 

Shopping online again.

又在网上瞎买东西。

Yòu zài wǎng shàng xiā mǎi dōng xi.แบบว่าหล่อไร้ขีดจำกัดจริงๆ 

He is remarkable handsome!

他简直是帅出了天际线!

Tā jiǎn zhí shì shuài chū le tiān jì xiàn!🍀🍀🍀🍀
29 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ประเด็นคือเรื่องนี้มันกะทันหันมาก 

This point is, it happened so suddenly.

主要这事吧,太突然了。

Zhǔ yào zhè shì ba, tài tú rán le.ถ้าเกิดคุณแคร์สายตาที่คนอื่นมองคุณ 

If you care what others think of you.

如果你在乎别人看你的眼光。

guǒ nǐ zài hū bié rén kàn nǐ de yǎn guāng.คุณสามารถต่อต้านคนทั้งโลกเพื่อฉันได้ไหม 

Can you fight against the world for me?

你能为了我对抗全世界吗?

Nǐ néng wéi le wǒ duì kàng quán shì jiè ma?พวกคุณก็ให้เวลาพวกเราหน่อยหละกัน 

Give us some time.

你们也给我们点时间。

Nǐ men yě gěi wǒ men diǎn shí jiān.ให้พวกเราสองคนค่อยปรับความเข้าใจหน่อย ได้ไหม 

To accept the fact, Okay?

让我们俩消化一下, 好吧?

Ràng wǒ men liǎ xiāo huà yí xià, hǎo ba?
🌲🌲🌲🌲🌲
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 แบบนี้มันขี้โกงไปหน่อยไหม 

Sore loser!

这有点玩赖了吧!

Zhè yǒu diǎn wán lài le ba!ยอมลิ้มลองของใหม่ เป็นการเริ่มต้นที่ดี 

It’s a good start with something new.

肯尝试新的是个好开始。

Kěn cháng shì xīn de shì gè hǎo kāi shǐ.

*

Kěn 

แสดงว่าเห็นด้วย
ความรักทำให้คนเราเปลี่ยนไปได้จริงๆ 

He is better after falling in love.

恋爱了就是不一样。

Liàn ài le jiù shì bù yí yàng.ว่าใครเป็นเด็กเมื่อวานซืน 

A naughty child?

说谁小破孩呢?

Shuō shéi xiǎo pò hái ne?เมื่อก่อนคุณไม่ได้พูดถึงเขาแบบนี้นะ 

That’s not what you used to think.

你以前可不是这么说他的。

Nǐ yǐ qián kě bú shì zhè me shuō tā de.
🌺🌺🌺🌺

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ก็คือไม่ว่าใครจะจากไปเราก็ต้องใช้ชีวิตดีๆต่อไป 

Is to live well not matter who leaves.

就是不管离开谁,都要好好地过下去。

Jiù shì bù guǎn lí kāi shéi, dōu yào hǎo hǎo de guò xià qù.รู้เรื่องทุกอย่างจากปากคนอื่น ความรู้สึกที่รับรู้ทีหลังมันเป็นยังไงบ้างหล่ะ 

How does it feel to know everything from others?

所有事情都从别人口中得知,之后后觉的感觉怎么样?

Suǒ yǒu shì qíng dōu cóng bié rén kǒu zhōng dé zhī, zhī hòu hòu jué de gǎn jué zěn me yàng?พวกคุณยังรังแกคนที่อ่อนแอกว่าด้วยเหรอ 

Are you bullying the weak by being strong?

还以大欺小啊你们?

Hái yǐ dà qī xiǎo a nǐ men?คุณหยุดทำตัวเหมือนเผด็จการที่บ้าอำนาจสักทีได้ไหม 

Can you stop acting like a tyrant?

你能不能别像个暴君一样。

Nǐ néng bù néng bié xiàng gè bào jūn yí yàng.

*暴君

Bào jūn 

เผด็จการที่บ้าอำนาจ; ทรราช🍂🍂🍂🍂
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณเคยคิดที่จะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อความรักไหม 

Have you ever thought about giving up everything for love?

你有没有想过为了爱放弃一切?

Nǐ yǒu méi yǒu xiǎng guò wèi le ài fàng qì yí qiè?นี่คือความทรงจำอันล้ำค่า 

This is a precious memory.

这是珍贵的回忆。

Zhè shì zhēn guì de huí yì.กล้าเดิมพันก็ต้องกล้าแพ้ 

Folk it over.

愿赌就要服输。

Yuàn dǔ jiù yào fú shū.พวกเราทุกคนต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้ว

We’re all adults.

大家都是成年人了。

Dà jiā dōu shì chéng nián rén le.มารยาทพื้นฐานที่ผู้ใหญ่ควรมี 

The basic courtesy of adults.

成年人应有的基本礼仪。

Chéng nián rén yīng yǒu de jī běn lǐ yí.🌼🌼🌼🌼🌼
ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...