6 กรกฎาคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 อย่ากังวลไปนักเลย

别神经过敏了。

Bié shén jīng guò mǐn le.ฉันจะหลอกใครก็ได้ แต่ฉันหลอกพี่ไม่ได้

我坑谁也不能坑你。

Wǒ kēng shéi yě bù néng kēng nǐ.คุณหลอกลวงผู้บริโภค

你这是欺骗消费者。

Nǐ zhè shì qī piàn xiāo fèi zhě.คุณไปไกลๆเลยไป

你去一边去。

Nǐ qù yī biān qù.คุณอย่าได้คิดว่าสุขภาพของตัวเองเป็นเรื่องไม่สำคัญนะ

你别太不拿自个儿身体当回事儿。

Nǐ bié tài bù ná zì gěr shēn tǐ dāng huí shìr.

 

 

🌺🌺🌺🌺🌺ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...