22 กันยายน 2565

ประโยคภาษาจีน

 เขาทำงานไม่ละเอียด

他没有做到滴水不漏啊。

Tā méi yǒu zuò dào dī shuǐ lòu a.เขาไม่สามารถคาดการณ์ได้

他没有预判。

Tā méi yǒu yù pàn.เขายิ้มจนปากหุบไม่ลง

他笑得嘴都合不拢了。

Tā xiào dé zuǐ dōu hé bu long le.ไปหาเขาแล้วหยั่งเชิงหาข้อมูลมาให้ได้

你去找他一下,打探一下口风。

Nǐ qù zhǎo tā yī xià, dǎ tàn yī xià kǒu fēng.

*口风

Kǒu fēng 

เสียง(หมายถึงเสียงที่แสดงเจตนาหรือความในใจ)ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งไปเอง

身经百战,熟能生巧。

Shēn jīng bǎi zhàn, shú néng shēng qiǎo.

 

💖💖💖💖💖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถอนใจยาว 慨然长叹。 Kǎi rán cháng tàn. วันนี้เราคงไม่รอดจากนรกแน่ๆ 今天这个坎都过不去。 Jīn tiān zhè ge kǎn dōu guò bu qù. ฉันมองคนไม่ผิด...