25 มิถุนายน 2561

ศัพท์จีน วันละ20คำ EP3

\

คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน
การแปลภาษาไทย
案件
Àn jiàn
[กฎ] คดี (ที่ฟ้องร้องกัน)หรือ เหตุการณ์ที่ผิดกฎหมาย  
有关诉讼或违法的事件
..民事案件
        Mín shì àn jiàn
        คดีแพ่ง
大陆
Dà lù
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ หมายถึงดินแดนจีนแผ่นดินใหญ่
特指中国领土的大陆部分

Cuī
เร่ง叫人赶快行动或做某事
..图书馆来信,催他还书
   Túshū guǎn láixìn, cuī tā huán shū
ห้องสุมดส่งจดหมายมา เร่งให้เขาเอาหนังสือไปคืน

操作
Cāo zuò
ทำตามขั้นตอนหรือทำงานตามข้อกำหนดทางเทคนิค
按照一定的程序和技术要求进行活动或工作
..操作方法
       Cāozuò fāngfǎ
       วิธีการคุมเครื่อง

归属
Guī shǔ
ตกเป็นของ; อยู่ในสังกัด ;ขึ้นอยู่กับ属于
..无所归属
          Wú suǒ guīshǔ
        ไม่ทราบว่าจะขึ้นอยู่กับใคร

Jiǎo
1.ส่ง(ที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือถูกบังคับ)
交纳(指履行义务或被迫)
2.ชำระ(ที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือถูกบังคับ)
交出(指履行义务或被迫)

以免
Yǐ miǎn
ทั้งนี้จะได้ไม่ (ใช้หน้าประโยคต่อไปเพื่อแสดงว่าทำให้จุดประสงค์ของประโยคต่อไปที่จะพูดนั้นไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น
用在下半句话的开头,表示目的是使下文所说的情况不至于发生
.. 加强安全措施,以免发生工伤事故
Jiāqiáng ānquán cuòshī, yǐmiǎn fāshēng gōngshāng shìgù
เพิ่มมาตรการความปลอดภัย ทั้งนี้จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงาน

原则
Yuán
หลักการ说话或行事所依据的法则或标准
.. 坚持原则
        Jiān chí yuán
        ยืนหยัดหลักการ
研究
Yán nǐ
ศึกษา วิจัย
 探求事物的真相、性质、规律等
..研究语言
      Yánjiū yǔyán
    ศึกษาทางด้านภาษา

以便
Yǐ biàn
ทั้งนี้ ( ใช้หน้าประโยคต่อไปเพื่อแสดงว่าทำให้จุดประสงค์ของประโยคต่อไปที่จะพูดนั้นง่ายแก่การบรรลุผลสำเร็จ)
用在下半句话的开头,表示使下文所说的目的容易实现

主办
Zhǔ bàn
เปิดดำเนินการ; เปิดอำนวยการ
主持办理;主持举办
.. 这个展览会由我们单位来主办
           Zhège zhǎnlǎn huì yóu wǒmen dānwèi      lái zhǔbàn
งานนิทรรศการนี้หน่วยงานของเราเป็นผู้เปิดดำเนินการ

指定
Zhǐdìng
กำหนดแน่ชัด
确定(做某件事的人、时间、地点等)

做事
Zuò shì
ปฏิบัติภาระที่แน่นอน ; ทำงาน
1.ทำงานทางด้านใดด้านหนึ่งหรือจัดการเรื่อราวใดเรื่องราวหนึ่ง
从事某种工作或处理某项事情
..他做事一向认真负责
Tā zuòshì yíxiàng rènzhēn fùzé
เขาทำงานเอาจริงเอาจังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

2. ปฏิบัติภาระหน้าที่ที่แน่นอน ทำงาน
担任固定的职务;工作
.. 你现在在哪做事?
        Nǐ xiànzài zài nǎ zuòshì?
      ตอนนี้คุณทำงานที่ไหน

座位
Zuò wèi
ที่นั่ง
人可以坐下来的地方

至于
Zhì yú
1. ถึงกับ (ใช้แสดงถึง ระดับบางประการ)
表示达到某种程度
.. 他说了要来的,也许晚一些,不至于不来吧?
Tā shuōle yào lái de, yěxǔ wǎn yìxiē, bù zhìyú bù lái ba?เขาก็บอกแล้วว่าจะมา อาจจะมาช้าไปนิด แต่คงไม่ถึงกับว่าจะไม่มาเลย
2. สำหรับ (ใช้แสดงการกล่าวถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง )
表示另提一事

指教
Zhǐ jiào
1ชี้แนะ 指点教导
2.เป็นคำที่แสดงถึงความเกรงใจ โดยให้อีกฝั่งหนึ่งโปรดให้คำแนะนำ ต่องานหรือต่อผลงานของตน
客套话,用于请人对自己的工作、作品提出批评或意见

增加
Zēng jiā
เพิ่ม
在原有的基础上加多

直播
Zhí
ถ่ายทอดสด
广播电台、电视台不经过事先录音或录像,在现场或播音室、演播室直接播出节目

准则
Zhǔn zé

บรรทัดฐาน มาตรฐาน
言论、行动等所依据的原则
追究
Zhuī jiū
1.ซักถาม(มูลเหตุ) 追问(根由);
2. สืบหา(มูลเหตุ)追查(原因、责任等)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...