บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ตรุษจีน

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

รูปภาพ
  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิทินสุริยคติหรือปฏิทินจันทรคติ(ปฏิทินจีน) The Spring Festival is the lunar New Year.   春节快到了。 Chūn jié kuài dào le. วันตรุษจีนใกล้เข้ามาแล้ว The Spring Festival is drawing near.   春节即将来临。 Chūn jié jí jiāng lái lín. วันตรุษจีนกำลังจะมาถึง The Spring Festival is just around the corner.   春节是传统的中国节日。 Chūn jié shì chuán tǒng de zhōng guó jié rì. เทศกาลตรุษจีนเป็นวันหยุดตามประเพณีของจีน The Spring Festival is a traditional Chinese holiday.    今天是中国的新年,春节。 Jīn tiān shì zhōng guó de xīn nián, chūn jié. วันนี้เป็นวันปีใหม่ของจีน ตรุษจีน Today is Chinese New Year, the Spring Festival.    不同时期春节的时间也不一样。 Bù tóng shí qī chūn jié de shí jiān yě bù yī yàng. ช่วงของตรุษจีนจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา During the Spring Festival in different time is not the same.    中国人的新年到来的时候就是春节。 Zhōng guó rén de xīn nián dào lái de shí hòu jiù shì chūn jié. วั

ศัพท์วันตรุษจีน 春节

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 春节 Chūn jié   ตรุษจีน หรือ วันปีใหม่จีน     Spring Festival 农历 Nóng lì   ปฏิทินจีน หรือ ปฏิทินระบบจันทรคติ  Traditional Chinese calendar /  Lunar Calendar 新年 Xīn nián   ปีใหม่  New Year 岁首 Suì shǒu  ต้นปี   The beginning of a year 过年 Guò nián   เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน   Celebrate the Spring Festival 除旧布新 Chú jiù bù xīn   นำสิ่งเก่าออกไปนำสิ่งใหม่เข้ามา Get rid of the old to make way for the new 拜神祭祖 Bài shén jì zǔ   กราบไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว Ancestor worship 剪纸 Jiǎn zhǐ   ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน   Paper - cuts 买年货 Mǎi nián huò   ซื้อของไหว้   Special purchases for the Spring Festival / Do spring Festival shopping 拜年 Bài nián   เยี่ยมเพื่อคารวะสวัสดีปีใหม่   Pay a New Year Call 对联   /   春联   /    春贴 Duì lián/ Chūn lián/ Chūn tiē   กลอนตุ้ยเหลียน หรือ กลอนคู่ 8 (ที่เป็นกระดาษสีแดงที่เขียนบทกลอนหรือคำอวยพรป

คำอวยพรในทุกเทศกาล ปีใหม่

รูปภาพ
      ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ในอีกไม่กี่วันแล้วค่ะ แอดมินเลยนำเอาคำอวยพรที่ได้ยินและได้ใช้มาฝากกันค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com คำอวยพรในวันปีใหม่ ภาษาจีน จะพูดว่า 新年祝福语  Xīn nián zhù fú yǔ   、 新年  Xīn nián   แปลว่า ปีใหม่ และ คำอวยพร   ภาษาจีนจะพูดว่า 祝福语  Zhù fú yǔ  รูปภาพจาก pixabay.com ก่อนที่เราจะกล่าวคำอวยพร ให้เราใช้คำว่า    祝你新年   Zhù nǐ xīn nián แล้วตามด้วยคำอวยพร ดังนี้ค่ะ 快乐  Kuài lè  สุขสันต์ มีความสุข 家庭幸福  Jiā tíng xìng fú   ครอบครัวสุขสันต์ 合家欢乐  Hé jiā huān lè   มีความสุขกันทั้งครอบครัว 时时吉祥  Shí shí jí xiáng   มีความสุขทุกเมื่อเชื่อวัน 幸福平安   Xìng fú píng ān   อยู่เย็นเป็นสุข 幸福无限 Xìng fú wú xiàn   มีความสุขแบบไม่จำกัด มีความสุขแบบไม่สิ้นสุด 永远开心 Yǒng yuǎn kāi xīn    เบิกบานใจตลอดไป 好运年年 Hǎo yùn nián nián   โชคดีในทุกๆปี 笑口常开 Xiào kǒu cháng kāi   มีรอยยิ้มอยู่เสมอ 一切如意 Y í qiè rú yì   สมปรารถนาในทุกสิ่ง 事事顺利 Shì shì shùn lì   ทุกเรื่องราบรื่น