บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2020

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีน  👇👇👇 那个孩子用筷子还不大练熟。 Nàgè háizi yòng kuài zǐ huán bù dà liàn shú. เด็กคนนี้ใช้ตะเกียบยังเก้ๆกังๆอยู่ 他这样做是对的,是无可非难的。 Tā zhèyàng zuò shì duì de, shì wú kě fēinàn de. เขาทำอย่างนี้มันถูกต้องแล้ว ไม่มีอะไรที่จะไปว่าเขาได้ 非难  Fēinàn   ตำหนิ ;   วิจารณ์ ; ต่อว่า(มักจะใช้ในรูปปฏิเสธ) 他的行为有许多可非难的地方。 Tā de xíngwéi yǒu xǔduō kě fēinàn de dìfāng. พฤติกรรมของเขานั้นสามารถวิจารณ์ได้อยู่หลายอย่างเลย 这种非难似乎是不公正的。 Zhè zhǒng fēinàn sìhū shì bù gōngzhèng de. คำวิจารณ์แบบนี้ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเลย 这批资料是点点滴滴积累起来的。 Zhè pī zīliào shì diǎn diǎndī dī jīlěi qǐlái de. ข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสะสมทีละเล็กทีละน้อย 点点滴滴   Diǎn diǎndī dī  เล็กๆ น้อยๆ ; ทีละนิด 积累  Jīlěi   รวม ; สะสม 我认为这种威胁非同小可。 Wǒ rènwéi zhè zhǒng wēixié fēitóngxiǎokě. ฉันคิดว่าภัยคุกคามนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 非同小可  Fēitóngxiǎokě   ไม่ใช่ล้อเล่น ; ไม่ใช่เล่น ;   ยอดเยี่ยมจริงๆ 这种货物处处都有出售。 Zhè zhǒng huòwù chǔ chù dōu yǒu chūshòu. สินค้าชนิดนี้มีขายกันเกร่อ

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีน  👐👐👐 赞成这个建议的人请签名。 Zànchéng zhège jiànyì de rén qǐng qiānmíng. ท่านที่เห็นด้วยกับข้อเสนอ ขอให้กรุณาลงนามด้วย 他们当面夸奖他。 Tāmen dāngmiàn kuājiǎng tā. พวกเขายกย่องเขาต่อหน้าเขา 当面  Dāngmiàn   ต่อหน้า ; ต่อหน้าต่อตา ; พูดต่อหน้าให้ชัดแจ้ง 他当面说得好听,背后会给你使绊儿。 Tā dāngmiàn shuō de hǎotīng, bèihòu huì gěi nǐ shǐ bànr. ต่อหน้าพูดดี แต่ลับหลังก็ลอบกัดคุณ 使绊儿 Shǐ bànr   คำอุปมาอุปมัย ว่าใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมในการลอบกัดผู้อื่นอย่างลับๆ 别人有困难当然应该帮助。 Biérén yǒu kùnnán dāngrán yīnggāi bāngzhù. คนอื่นมีอุปสรรคก็ย่อมจะต้องช่วยเหลือเขา 我一听这话,当下就愣住了。 Wǒ yī tīng zhè huà, dāngxià jiù lèng zhùle. เมื่อฉันได้ฟังคำพูดดังกล่าวนี้แล้วก็ตกตะลึงทันที 当下   Dāngxià   ในขณะนั้น ; ฉับพลันทันที 他的嗓子倒了。 Tā de sǎngzi dǎole. เสียงของเขาแหบแห้งไป 倒  Dǎo   (เสียงขับร้องของนักแสดง)แผ่วเบาหรือแหบแห้ง 倒在床上就睡着了。 D ǎ o zài chuángshàng jiù shuìzhele. พอล้มตัวลงบนเตียงก็หลับไป 倒  Dǎo   ล้ม ;   ล้มลงไป 谎言掩盖不了事实。 Huǎngyán yǎngài