บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2022

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  ถ้ากระตือรือร้นที่จะเรียนแบบนี้ก็คงจะดี 学习这么积极就好了。 Xué xí zhè me jī jí jiù hǎo le. ฉันยอมแลกทุกอย่าง 我愿意付出任何代价。 Wǒ yuàn yì fù chū rèn hé dài jià. หรือว่าจะเป็นที่ฉันแช่งคุณ แช่งคุณจนทำให้คุณกลายเป็นแบบนี้ 是不是我咒你把你给咒坏了。 Shì bù shì wǒ zhòu nǐ bǎ nǐ gěi zhòu huài le. เขาไม่ชอบโต้เถียง และไม่ยอมแพ้ง่ายๆ 他不喜欢争执也不容易受挫。 Tā bù xǐ huān zhēng zhí yě bù róng yì shòu cuò. หรือเป็นเพราะปากเสียๆของฉันนี่ 是不是我这张破嘴。 Shì bù shì wǒ zhè zhāng pò zuǐ. เมื่อเจอกับปัญหาก็ต้องกล้าเผชิญหน้า   ถึงจะแก้ปัญหาได้ 遇到问题得迎难而上才能解决问题。 Yù dào wèn   tí de yíng nán ér shàng cái néng jiě jué wèn tí. ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่สะทกสะท้าน 什么都是云淡风轻的。 Shén me dōu shì yún dàn fēng qīng de. ความคิดของคุณนี่แก่เอามากๆเลยนะ 你这心态可够苍老的。 Nǐ zhè xīn tài kě gòu cāng lǎo de. เห็นท่าทีของคุณที่อยากร้องไห้   แต่กลับต้องกลั้นเอาไว้ 看到你想哭,却要忍着的样子。 Kàn dào nǐ xiǎng kū, què yào rěn zhe de yàng zi. เห็นท่าทางของคุณที่มองมาที่ฉันอย่างกล้าๆกลัวๆ 看到你怯生生地看着我的模样。 Kàn dào nǐ qiè shēng shēng de kàn zhe wǒ de mú yà

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  ทุกคนต่างก็กลุ้มใจกับเรื่องของเด็กคนนี้ 大家都愁着这孩子的事呢。 Dà jiā dōu chóu zhe zhè hái zi de shì ne. เราทุกคนไม่เหมือนกัน   ไม่มีใครที่จะเข้าใจคนอื่นได้อย่างแท้จริง 每个人都是不一样的,没有谁可以真的理解谁。 Měi gè rén dōu shì bù yī yàng de, méi yǒu shéi kě yǐ zhēn de lǐ jiě shéi. ก็ฉันเรียนรู้มาจากคุณทุกเรื่องเลยนี่น่า 这不凡事都向你学习吗。 Zhè bù fán shì dōu xiàng nǐ xué xí ma. ฉันมาเดินหน่อยไม่ได้เลยหรือไง 我过来溜溜腿不行吗? Wǒ guò lái liū liu tuǐ bù xíng ma? การเห็นอกเห็นใจคนอื่น 善解人意。 Shàn jiě rén yì. อย่ากังวลไปนักเลย 别神经过敏了。 Bié shén   jīng guò   mǐn   le. ฉันจะหลอกใครก็ได้ แต่ฉันหลอกพี่ไม่ได้ 我坑谁也不能坑你。 Wǒ kēng shéi yě bù   néng kēng nǐ. คุณหลอกลวงผู้บริโภค 你这是欺骗消费者。 Nǐ zhè shì qī   piàn xiāo   fèi zhě. คุณไปไกลๆเลยไป 你去一边去。 Nǐ qù yī   biān qù. คุณอย่าได้คิดว่าสุขภาพของตัวเองเป็นเรื่องไม่สำคัญนะ 你别太不拿自个儿身体当回事儿。 Nǐ bié tài bù ná zì gěr shēn   tǐ dāng huí shìr.   🌼🌼🌼🌼🌼🌼

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  ทำไมคุณชอบเอาแต่พูดตัดกำลังใจอยู่ตรงนี้นะ 你怎么总在这儿说风凉话? Nǐ zěn me zǒng zài zhèr shuō fēng liáng huà? ไอคิวเป็นตัวตัดสินชัยชนะ 智商决定胜负。 Zhì shāng jué dìng shèng fù. เขากลายเป็นคนที่ไม่พูดไม่จาหนักกว่าเดิม 他变得更加沉默。 Tā biàn dé gèng jiā chén mò. ปากเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร แต่ที่จริงแล้วก็แค่แสร้งทำทั้งนั้น 他嘴上说着没事,但其实都是装的。 Tā zuǐ shàng shuō zhe méi shì, dàn qí shí dōu shì zhuāng de. น้ำตานี่คลออยู่เต็มเบ้าตาแล้ว 这眼泪都已经在眼眶子边打圈了我。 Zhè yǎn lèi dōu yǐ jīng zài yǎn kuàng zi biān dǎ quān le wǒ. คุณนี่ปากมากกับฉันจังเลยนะ 你就会跟我贫。 Nǐ jiù huì gēn wǒ pín. ฉันรู้นะว่าคุณแอบซ่อนเงินเอาไว้ 我就知道你藏着钱呢。 Wǒ jiù zhī   dào nǐ cáng   zhe qián ne. คุณอย่ามายืนโม้แทนคนอื่นอยู่ตรงนั้นสิ 你别在这儿长他人志气。 Nǐ bié zài zhèr zhǎng tā   rén zhì   qì. คนปากเสียนี่พูดจาดีไม่เป็นจริงๆ(ในปากสุนัขย่อมคายงาช้างออกมาไม่ได้) 狗嘴里吐不出象牙来。 Gǒu zuǐ lǐ tǔ bu chū xiàng   yá lái. ยังไม่สปอยล์ดีกว่า 先不剧透。 Xiān bù jù tòu.   🌼🌼🌼🌼🌼🌼

ชื่อเรียกเจดีย์ต่างๆเป็นภาษาจีน

รูปภาพ
       เจดีย์ ภาษาจีนจะใช้คำว่า 塔   Tǎ ซึ่งเจดีย์จะหมายถึงสิ่งที่เคารพบูชา แทนองค์พระพุทธเจ้า สำหรับบทความนี้เรามาเรียนรู้กับเหล่าเจดีย์ต่างๆ เจดีย์ประธาน 主塔 Zhǔ tǎ เจดีย์ทรงกรวยเหลี่ยม  角锥形塔 Jiǎo zhuī xíng tǎ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือจะเรียกอีกอย่างว่า เจดีย์รูปดอกบัวตูม    含苞莲花塔 Hán bāo lián huā tǎ เจดีย์ทรงลังกา   西兰塔 Xī lán tǎ เจดีย์ทิศ   方位塔 Fāng wèi tǎ เจดีย์แบบศรีวิชัย 惜威猜塔 Xī wēi cāi tǎ   (มีฐานและองค์ระฆังทรงสี่เหลี่ยม ตอนบนเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา และมีเจดีย์เล็กๆประกอบอยู่ทั้งสี่มุม ) เจดีย์ภูเขาทอง  金山塔 Jīn shān tǎ เจดีย์ย่อมมุมไม้  12   十二棱角塔 Shí èr léng jiǎo tǎ เจดีย์ราย   排塔 Pái tǎ   (เป็นเจดีย์ขนาดเล็กสร้างเรียงรายไป ตามบริเวณของวัด) เจดีย์หย่อม 群塔 Qún tǎ    (เป็นเจดีย์หลายองค์ซึ่งสร้างอยู่บนฐานเดียวกัน ) 💦💦💦