บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ พระบรมมหาราชวัง

ชื่ออาคารเป็นภาษาจีน ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รูปภาพ
      สำหรับบทความนี้ได้เอาแผนที่ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้งชื่ออาคารแต่ละที่เป็นภาษาจีนมาฝากกันค่ะ 大皇宫与玉佛寺建筑物名称 Dà huáng gōng yǔ yù fó sì jiàn zhú wù míng chēng ชื่ออาคารในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) 1. 先朝藏佛阁                                   Xiān cháo zàng  fó   gé  หอพระราชพงศานุสรณ์ HOR PHRA RAJPHONGSANUSORN 2. 本朝藏佛阁                                  Běn cháo zàng  fó   gé       หอราชกรมานุสรณ์ HOR PHRA RAJKORAMANUSORN 3. 乐达纳舍利塔                           Lè dá nà shè   lì tǎ      พระศรีรัตนเจดีย์ PHRA SIRATANA CHEDI 4. 金刚佛殿                       Jīn   gāng fó diàn                      หอพระนาค HOR PHRA NAK 5. 尖顶佛塔                           Jiān   dǐng fó tǎ                     พระวิหารยอด PHRA WIHARN YOD 6. 吴哥窟模型                                Wú gē kū móxíng         นครวัดจำลอง MODEL OF ANGKOR WAT 7. 藏经楼、藏经阁                           Zàng jīng lóu 、 Zàng jīng gé      พร