บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ เครื่องดนตรี

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรี 乐器

รูปภาพ
吉他    Jí tā    กีต้า   (Guitar) 🎹🎹  贝斯   Bèi sī   กีต้าเบส     (Bass) 🎹🎹  竖琴 Shù qín   ฮาร์พ  (Harp) 🎹🎹  鲁特琴   Lǔ tè qín     ลูท   (Lute) 🎹🎹  曼陀林   Màn tuó lín  แมนโดลิน  (Mandolin) 🎹🎹  班卓琴   Bān  zhuó  qín แบนโจ  (Banjo) 🎹🎹  竖笛   Shù dí  ขลุ่ยรีคอร์เดอร์   (Recorder) 🎹🎹  长笛   Cháng dí    ฟลูต   (Flute)  🎹🎹  短笛    Duǎn dí  ปิคโคโล   (   Piccolo)  🎹🎹  单簧管    Dān huáng guǎn   คลาริเนต  (Clarinet)  🎹🎹  萨克斯风   Sà kè sī fēng     แซกโซโฟน       ( Saxophone ) 🎹🎹  双簧管   Shuāng huáng guǎn   โอโบ   (Oboe) 🎹🎹  英国管   Yīng guó guǎn     คอร์ แองเกลส์  (Cor Anglais or English horn)   🎹🎹  低音管   /  巴松管    Dī yīn guǎn/ Bā sōng guǎn     บาสซูน       ( Bassoon ) 🎹🎹  短号         Duǎn hào  คอร์เนต ( Cornet)  🎹🎹  小号     Xiǎo hào  ทรัมเป็ต   (trumpet) 🎹🎹  圆号 / 法国号    Yuán hào /  Fǎ guó hào  เฟรนช์ฮอร์