บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2019

รวมชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ 清迈旅游景点

รูปภาพ
  双龙寺 / 素帖寺 Shuāng lóng sì/ Sù tiē sì วัดพระธาตุดอยสุเทพ   Wat Phrathat Doi Suthep 素帖山 Sù tiē shān  ดอยสุเทพ   Doi Suthep 大佛塔寺 / 契迪龙寺 Dà fó tǎ sì /Qì dí lóng sì  วัดเจดีย์หลวง   Wat Chedi Luang 清曼寺 Qīng màn sì  วัดเชียงมั่น   Wat Chiang Mun 帕辛寺 / 普拉辛寺 Pà xīn sì/   Pǔ lā xīn sì   วัดพระสิงห์   Wat Phra Singh  大菩提寺 Dà pú tí sì  วัดเจ็ดยอด    Wat Chet Yot 松德寺 Sōng dé sì  วัดสวนดอก    Wat Suan Dok 盼道寺 / 柚木寺   Pàn dào sì/   Yòu mù sì   วัดพันเต   Wat Phan Tao 蓝蓬寺 Lán péng sì  วัดร่ำเปิง Wat Ram Poeng 悟蒙寺 / 乌孟寺 Wù méng sì / Wū mèng sì  วัดอุโมงค์   Wat Umong 菩兴寺 Pú xìng sì  วัดพระธาตุดอยน้อย   Wat Phra That Doi Noi 素攀寺 / 银庙 Sù pān sì / Yín miào    วัดศรีสุพรรณ   Wat Sri Suphan (Silver temple)  来康佛寺 Lái kāng fó sì   วัดพระธาตุดอยคำ   Wat Phra That Doi Kham 因他农山国家公园 Yīn tā nóng shān guójiā gōngyuán   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  

100 ประโยคภาษาจีนที่คุณต้องเคยได้ยิน

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 1. 你好! Nǐ hǎo!  สวัสดี  Hello! 2. 你好吗 ?   Nǐ hǎo ma?  คุณสบายดีไหม  How are you? 3. 我也很好。 Wǒ yě hěn hǎo.   ผม(ดิฉัน)ก็สบายดีเช่นกัน  I'm fine, too 4. 你身体好吗? Nǐ shēn tǐ hǎo ma?   คุณสบายดีไหม  How do you do? 5 . 谢谢! Xiè xiè! ขอบคุณ(ค่ะ) (ครับ)   Thank you! 6. 再见! Zàij iàn!  ลาก่อน (แล้วพบกันใหม่)   Goodbye! 7. 你工作忙吗? Nǐ gōng zuò máng ma? งานคุณยุ่งไหมคะ(ครับ)   Is your job busy? 8. 你爸爸、妈妈身体好吗? Nǐ bà ba, mā ma shēn tǐ hǎo ma?   คุณพ่อคุณแม่ของคุณสบายดีไหม   How is your father and mother? 9. 你呢? Nǐ ne?  คุณล่ะ ?   What about you? 10. 认识你,很高兴。 Rèn shì nǐ, hěn gāo xìng.  ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ(ครับ) Nice to meet you. 11. 我介绍一下儿。 Wǒ jiè shào y í  xiàr. ผม(ดิฉัน)ขอแนะนำสักหน่อยค่ะ(ครับ)   Let me introduce 12. 你去哪儿? Nǐ qù nǎr?    คุณจะไปไหน   Where are you going? 13. 请进! Qǐng jìn!  เชิญเข้ามาข้างในก่อนค่ะ(ครับ) Please come in! 14. 现在几点? Xiàn zài jǐ diǎn?  ตอนนี้กี่โมงคะ(ครับ)   What time is it? 15. 我去