บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ความดีความชั่ว

คำศัพท์ภาษาจีน ความดี ความชั่ว 善恶

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 善 Shàn   ความดี 恶 È   ความชั่ว 善恶 Shàn è   ความดีความชั่ว 善事 Shàn shì   กุศลกรรม ; การกุศล ; งานการกุศล 善行 Shàn xíng   พฤติการณ์ที่ดีงาม 善举 Shàn jǔ   (ภาษาหนังสือ) กุศลกรรม ; การกุศล 恶业 /   恶行 È yè /   È xíng อกุศลกรรม 无恶不做 Wú è b ú zuò   ก่อกรรมทำเข็ญทุกอย่าง ; ทำชั่วทุกอย่าง 罪大恶极 Zuì dà è jí   บาปหนา 劝善规过 Quàn shàn guī guò แนะนำให้ทำในสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงทำสิ่งที่ผิด 恶贯满盈 È guàn mǎn yíng  ก่อกรรมทำชั่วมานับไม่ถ้วน 恶习 È xí  นิสัยที่เลว 不幸 B ú xìng   มีเคราะห์มีกรรม 造孽 / 作孽 Zào niè/ Zuò niè   ก่อเวรก่อกรรม ; ก่อกรรมทำเข็ญ ; สร้างกรรม ; เวรกรรมที่ได้ทำเรื่องเลวร้ายและจะต้องได้รับกรรมในชาติต่อไป 罪孽 Zuì niè  กรรมชั่ว ; บาปกรรม 孽障 / 业障 Niè zhàng/ Yè zhàng   กรรมเวร   ; มารที่คอยผจญขณะที่บำเพ็ญตบะ(ในทางศาสนาพุทธ) 因果之律 Yīn guǒ zhī lǜ   กฎแห่งกรรม 报应 Bào yìng   กรรมสนอง ; ทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วได