บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ การเลือกตั้ง

คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 选举

มาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง กันค่ะ คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่านพินอิน คำศัพท์ภาษาไทย 选举 Xuǎn jǔ ( การ) เลือกตั้ง 安全法案 Ān quán fǎ àn พระราชบัญญัติความมั่นคง 暴动 Bào dòng การจลาจล 比例制民代 Bǐ lì zhì mín dài สส.ระบบเลือกตั้ง 不公平 Bù gong píng  ไม่ยุติธรรม , อยุติธรรม 呈报的资产表 Chéng bào de zī chǎn biǎo บัญชีแสดงทรัพย์สิน 当选 Dāng xuǎn ได้รับเลือกตั้ง 党领袖   / 党魁 Dǎng lǐng xiù/   Dǎng kuí หัวหน้าพรรค 党管理委员会 Dǎng guǎn lǐ wě iyuán huì   คณะกรรมการบริหารพรรค 党员 Dǎng yuán สมาชิกพรรค 动乱分子 / 动乱者 Dòng luàn fèn zi/ Dòng luàn zhě ผู้ก่อความไม่สงบ 副党魁 Fù dǎng kuí รองหัวหน้าพรรค 反洗钱法 Fǎn xǐ qián fǎ กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน 反对党 / 在野党 Fǎn duì dǎng/ Zài yě dǎng พรรคฝ่าย