บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ขออนุญาต

ประโยคภาษาจีน ขออนุญาต ขอเข้าไปได้ไหม

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีน  ขออนุญาต 👇👇👇👇👇 ขอเข้าไปได้ไหม May I come in? 我可以进去吗? Wǒ kěyǐ jìnqù ma? เฮ้ ฉันขอเข้าไปข้างในได้ไหมคะ   มีใครอยู่ข้างในบ้างไหม Hello! May I come in? Is anybody here?  喂,我可以进去吗?里面有人吗? Wèi, wǒ kěyǐ jìnqù ma? Lǐmiàn yǒurén ma? ฉันขอเข้าไปอยู่ซักพักได้ไหมคะ May I come in for a minute? 我可以进去呆一会儿吗? Wǒ kěyǐ jìnqù dāi yīhuǐr ma? ฉันขอเข้าไปข้างในได้ไหม โปรดอย่าไล่ฉันออกไปเลย Please may I come in? Please don't send me away.  请问我可以进去吗?请不要赶我走。 Qǐngwèn wǒ kěyǐ jìnqù ma? Qǐng bùyào gǎn wǒ zǒu. ฉันขอเข้าไปเอาผ้าขนหนูใส่เพิ่มให้ได้ไหมคะ May I come in to add a bath towel?  我可以进去补一条浴巾吗? Wǒ kěyǐ jìnqù bǔ yītiáo yùjīn ma? ขอเข้าห้องน้ำได้ไหม May I use the bathroom? 我可以用一下洗手间吗? Wǒ kěyǐ yòng yīxià xǐshǒujiān ma? ขอถามหน่อยได้ไหม May I ask you a question? 我可不可以问你一个问题? / Wǒ kěbù kěyǐ wèn nǐ yīgè wèntí?/   我能问你个问题吗? Wǒ néng wèn nǐ gè wèntí ma? ขอยืมหนังสือเล่มนี้ได้ไหม Can I borr