บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุง

เรียนศัพท์จีน ผ่านแผนที่เมืองโบราณ 暹罗古城 / 北榄府古城72府

รูปภาพ
      เมืองโบราณ 暹罗古城  Xiān luó gǔ chéng หรือจะเรียกว่า  北榄府古城 72 府  Běi lǎn fǔ gǔ chéng 72 fǔ     ก่อนอื่นเราไปดูแผนที่ ทั้งภาษาไทย และภาษาจีนกันค่ะ หลังจากนั้นก็ไปดูคำศัพท์กันค่ะ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง 私人露天博物馆 Sī rén lù tiān bówù guǎn จุดลงเรือ 登船点 Dēng chuán diǎn จุดบริการรถกอล์ฟ  高尔夫车服务点 Gāo ěr fū chē fú wù diǎn จุดจอดจักรยาน  自行车停放点 Zì xíng chē tíng fàng diǎn สถานีจอดรถราง 观光车停靠点 Guān guāng chē tíng kào diǎn ลานจอดรถ 停车场 Tíng chē chǎng ลานจอดรถบัส 大巴士停车场 Dà bā shì tíng chē chǎng รื้อถอนมาปลูกสร้าง ผาติกรรม 拆除移建 Chāi chú yí jiàn สำรวจรังวัดสร้างใหม่ในขนาดเท่ากันหรือเล็กกว่า สร้างจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์   按原型等比建造或缩建 / 按历史证据建造 Àn yuán xíng děng bǐ jiàn zào huò suō jiàn/ Àn lì shǐ zhèng jù jiàn zào ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดย คุณเล็ก   由 Lek 先生全新设计建造 Yóu Lek xiān shēng quán xīn shè jì jiàn zào พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล   宇宙佛龛 Yǔ zhòu f