เรียนศัพท์จีน ผ่านแผนที่เมืองโบราณ 暹罗古城 / 北榄府古城72府


      เมืองโบราณ 暹罗古城 Xiān luó gǔ chéng หรือจะเรียกว่า 北榄府古城72府 Běi lǎn fǔ gǔ chéng 72 fǔ

    ก่อนอื่นเราไปดูแผนที่ ทั้งภาษาไทย และภาษาจีนกันค่ะหลังจากนั้นก็ไปดูคำศัพท์กันค่ะ

พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง
私人露天博物馆
rén lù tiān bówù guǎn

จุดลงเรือ
登船点
Dēng chuán diǎn

จุดบริการรถกอล์ฟ 
高尔夫车服务点
Gāo ěr fū chē fú wù diǎn

จุดจอดจักรยาน 
自行车停放点
xíng chē tíng fàng diǎn

สถานีจอดรถราง
观光车停靠点
Guān guāng chē tíng kào diǎn

ลานจอดรถ
停车场
Tíng chē chǎng

ลานจอดรถบัส
大巴士停车场
Dà bā shì tíng chē chǎng

รื้อถอนมาปลูกสร้าง ผาติกรรม
拆除移建
Chāi chú yí jiàn

สำรวจรังวัดสร้างใหม่ในขนาดเท่ากันหรือเล็กกว่า สร้างจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
按原型等比建造或缩建/ 按历史证据建造
Àn yuán xíng děng bǐ jiàn zào huò suō jiàn/ Àn lì shǐ zhèng jù jiàn zào

ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดย คุณเล็ก 
Lek 先生全新设计建造
Yóu Lek xiān shēng quán xīn shè jì jiàn zào

พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล  
宇宙佛龛
zhòu fó kān

1.พระแท่นที่ประทับ 
御座 
zuò


2.ศาลาหน้าเมือง 
城前亭 
Chéng qián tíng

3.ประตูเมือง
城门 
Chéng mén


4.สวนอิเหนา
伊瑙园 
Yī nǎo yuán


5.ศาลาในเมือง
城中亭 
Chéng zhōng tíng

6.สวนมโนห์รา
玛诺拉园 
Mǎ nuò lā yuán


7.พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
洛坤佛塔 
Luò kūn fó tǎ


8.เทวรูปปัลลวะ พังงา
攀牙班拉瓦佛像 
Pān yá bān lā wǎ fó xiàng


9.พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี
素叻他尼猜亚佛塔
Sù lè tā ní cāi yà fó tǎ


10.ตลาดโบราณ
古集市 
Gǔ jí shì


 11.ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี 
佛丕素万纳兰寺宝殿 
Fó pī sù wàn nà lán sì bǎo diàn


12.หอพระไตรปิฏก
藏经阁 
Zàng jīng gé


13.หอระฆัง
钟楼 
Zhōng lóu


14.พระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี
叻丕帕曦拉纳佛塔 
Lè pī pà xī lā nà fó tǎ


15.สวนขวา
右园 
Yòu yuán


16.ท้องพระโรงกรุงธนบุรี
吞武里皇宫大殿 
Tūn wǔ lǐ huáng gōng dà diàn


17.พระพุทธรูปทวารวดี 
他万瓦谛佛像 
Tā wàn wǎ dì fó xiàng


18.เรือนทับขวัญ(เรือนไทยทวารวดี)
他布宽屋(他万瓦谛王朝时期泰式建筑)
Tā bù kuān wū (Tā wàn wǎ dì wáng cháo shí qī tài shì jiàn zhú)


19.คุ้มขุนแผน (เรือนไทยอยุธยา)
孔坤攀建筑(大城王朝时期泰式建筑)
Kǒng kūn pān jiàn zhú (Dà chéng wáng cháo shí qī tài shì jiàn zhú)


20.อนุสรณ์สถานสงครามยุทธหัตถี 
战争纪念馆 
Zhàn zhēng jì niàn guǎn


21.อนุสรณ์สถานกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
玛哈素拉辛哈那纪念馆 
Mǎ hā sù lā xīn hā nà jì niàn guǎn


22.ด่านเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี
北壁三塔山口 
Běi bì sān tǎ shān kǒu


23.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ
曼谷皇家城堡 
Màn gǔ huáng jiā chéng bǎo


24.เรือนต้น
木屋 
Mù wū


25.วิหารพระศรีสรรเพชญ อยุธยา
大城司珊珮佛殿 
Dà chéng sī shān pèi fó diàn


26.พระที่นั่งจอมทอง อยุธยา
大城宗通宫殿 
Dà chéng zōng tōng gōng diàn


27.พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท อยุธยา
大城珊珮皇家城堡 
Dà chéng shān pèi huáng jiā chéng bǎo


28.สวนรามเกียรติ์
罗摩衍那园 
Luō mó yǎn nà yuán


29.พระตำหนักคำหยาด อ่างทอง
红统康逸宫 
Hóng tǒng kāng yì gōng


30.หอพระแก้ว
玉佛塔 
Yù fó tǎ


31.สวนขุนช้างขุนแผน
昆昌与昆平园 
Kūn chāng yǔ kūn píng yuán


32.พระปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง ชัยนาท
猜纳杨桃顶佛塔 
Cāi nà yang táo dǐng fó tǎ


33.มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี 
北标佛迹殿 
Běi biāo fó jī diàn


34.กุฏิพระสงฆ์
僧侣屋 
Sēng lǚ wū


35.พระปรางค์สามยอด ลพบุรี
华富里三尖佛塔 
Huá fù lǐ sān jiān fó tǎ


36.วิหารวัดโพธิ์เก้าต้น สิงห์บุรี
信武里婆高东寺佛殿 
Xìn wǔ lǐ pó gāo dōng sì fó diàn


37.อนุสรณ์สถานชาวบ้านบางระจัน
邦拉赞村民纪念碑 
Bāng lā zàn cūn mín jì niàn bēi


38.หมู่บ้านไทยภาคกลาง
中部泰式民居群 
Zhōng bù tài shì mín jū qún


39.ประตูวัดโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
坡集婆巴挞仓寺门
Pō jí pó bā tà cāng sì mén


40.สวนไกรทอง
盖通园 
Gài tōng yuán


41.พระปรางค์วัดจุฬามณี พิษณุโลก
彭世洛朱拉玛尼寺佛塔 
Péng shì luò zhū lā mǎ ní sì fó tǎ


42.วิหารสุโขทัย
素可泰宝殿 
Sù kě tài bǎo diàn


43.เทวโลก 
极乐花园 
Jí lè huā yuán


44.ป้อมเมืองกำแพงเพชร
甘烹碧烽火台 
Gān pēng bì fēng huǒ tái


45.ตลาดน้ำ
水上市场 
Shuǐ shàng shì chǎng


46.วิหารวัดพร้าว ตาก
达府帕劳寺大殿 
Dá fǔ pà láo sì dà diàn


47.เจดีย์ยอดทรงดอกบัว
莲花塔 
Lián huā tǎ


48.ศาลาร้องทุกข์ สุโขทัย
素可泰诉苦亭 
Sù kě tài sù kǔ tíng


49.เนินปราสาท สุโขทัย
素可泰石宫 
Sù kě tài shí gōng


50.วิหารหลวงวัดมหาธาตุ สุโขทัย
素可泰玛哈挞寺主殿 
Sù kě tài mǎ hā tà sì zhǔ diàn


51.พระมหาธาตุเจดีย์ สุโขทัย
素可泰普拉玛哈挞佛塔 
Sù kě tài pǔ lā mǎ hā tà fó tǎ


52.สวนพระลอ แพร่
帕府帕洛园 
Pà fǔ pà luò yuán


53.หอคำ ลำปาง
南邦金楼 
Nán bāng jīn lóu


54.เจดีย์จามเทวี ลำพูน
南奔詹他威佛塔 
Nán bēn zhān tā wēi fó tǎ


55.วัดจองคำ ลำปาง
南邦宗坎寺 
Nán bāng zōng kǎn sì


56.วิหารเมืองสะเมิง
沙孟城佛殿 
Shā mèng chéng fó diàn


57.เจดีย์เจ็ดยอด เชียงใหม่
清迈七顶塔 
Qīng mài qī dǐng tǎ


58.วิหารวัดเชียงของ เชียงราย
清莱清孔寺宝殿 
Qīng lái qīng kǒng sì bǎo diàn


59.โบสถ์น้ำ
清水殿 
Qīng shuǐ diàn


60.หมู่บ้านไทยภาคเหนือ
北部泰式民居群 
Běi bù tài shì mín jū qún


61.พระธาตุจอมกิตติ เชียงราย
清莱钟吉谛佛塔 
Qīng lái zhōng jí dì fó tǎ


62.วิหารวัดภูมินทร์ น่าน
南府普悯寺佛殿 
Nán fǔ pǔ mǐn sì fó diàn


63.พระเจดีย์ศรีสองรักษ์ เลย
黎府四颂拉佛塔 
Lí fǔ sì sòng lā fó tǎ


64.มณฑปพระพุทธบาทยืน อุตรดิตถ์
程逸佛迹殿 
Chéng yì fó jī diàn


65.ยมกปาฏิหาริย์
双神变 
Shuāng shén biàn


66.พระธาตุบังพวน หนองคาย
廊开邦潘佛塔 
Láng kāi bāng pān fó tǎ


67.ศาลเทพารักษ์
大庙 
Dà miào


68.ผาแดงนางไอ่
帕登—南艾
Pà dēng—nán ài


69.พระธาตุนารายณ์เจงเวง สกลนคร
色军纳莱峥汶佛塔 
Sè jūn nà lái zhēng wèn fó tǎ


70.วิหารล้านช้างและหอไตร
澜沧大殿吉藏经阁 
Lán cāng dà diàn jí  zàng jīng gé


71.พระธาตุพนม นครพนม
那空帕农挞帕农佛塔 
Nà kōng pà nóng tà pà nóng fó tǎ


72.ปราสาทพระวิหาร ศรีสะเกษ
四色菊石宫 
Sì sè jú shí gōng


73.พระนอน
卧佛 
Wò fó


74.หอนางอุษา อุดรธานี
乌隆南乌沙石居 
Wū lóng nán wū shā shí jū


75.ธรรมสถาน
坐禅地 
Zuò chán dì


76.พระธาตุยาคู กาฬสินธุ์
加拉信亚枯佛塔 
Jiā lā xìn yà kū fó tǎ


77.กู่คูมหาธาตุ มหาสารคาม
玛哈沙拉坎古枯佛塔 
Mǎ hā shā lā kǎn gǔ kū fó tǎ


78.ปราสาทหินหนองกู่ ร้อยเอ็ด
黎逸侬古石宫 
Lí yì nóng gǔ shí gōng


79.สวนสังข์ทอง
尚通园 
Shàng tōng yuán


80.ปรางค์ศรีเทพ เพชรบูรณ์
碧差汶神塔 
Bì chà wèn shén tǎ


81.เทวรูปสวมหมวกแขก
戴帽神像 
Dài mào shén xiàng


82.กุฏิวิปัสสนา
告解室 
Gào jiě shì


83.พระพุทธรูปนาคปรก
纳迦佛像 
Nà jiā fó xiàng


84.บ้านโซ่ง
宋屋 
Sòng wū


85.พระธาตุสามหมื่น ชัยภูมิ 
猜也奔三万佛塔 
Cāi yě bēn sān wàn fó tǎ


86.ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา
呵叻披迈石宫 
Hē lè pī mài shí gōng


87.ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์ 
武里南帕侬荣石宫 
Wǔ lǐ nán pà nóng róng shí gōng


88.ศาลาแปดเหลี่ยม
八角亭 
Bā jiǎo tíng


89.กวนเกษียรสมุทร
乳海翻腾 
Rǔ hǎi fān téng


90.ปราสาทศรีขรภูมิ สุรินทร์
素林希空林石宫
 Sù lín xī kōng lín shí gōng


91.วิหารทวารวดี 
他万瓦谛大殿 
Tā wàn wǎ dì dà diàn


92.ป่าเจดีย์
塔林 
Tǎ lín


93.ปราสาทสด๊กกีอกธม สระแก้ว
沙缴沙朵戈檀石宫 
Shā jiǎo shā duǒ gē tán shí gōng


94.โรงละคร
剧院 
Jù yuàn


95.ศาลาโถงวัดนิมิต ตราด
达叻尼迷寺殿 
Dá lè ní mí sì diàn


96.สวนพระอภัยมณี ระยอง
罗勇普拉阿拍玛尼园 
Luō yǒng pǔ lā ā pāi mǎ ní yuán


97.ป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา
北柳城墙及烽火台 
Běi liǔ chéng qiáng jí fēng huǒ tái


98.ตึกแดง จันทบุรี
尖竹汶红楼 
Jiān zhú wèn hóng lóu


99.ศาลหลักเมือง
城隍庙
Chéng huáng miào


100.ศาลาทศชาติ
投沙刹亭 
Tóu shā shā tíng


101.เสาชิงช้าและโบสถ์พราหมณ์
大回环及婆罗门殿 
Dà huí huán jí pó luó mén diàn


102.เขาพระสุเมรุ
普拉素门山 
Pǔ lā sù mén shān


103.ศาลาฤษีดัดตน
达顿隐士亭 
Dá dùn yǐn shì tíng


104.ขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมารค
御船队 
Yù chuán duì


105.มณฑปพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)
观音菩萨像
Guān yīn pú sà xiàng


106.พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางแสดงปาฏิหาริย์
千手观音像 
Qiān shǒu guān yīn xiàng


107.ศาลารามเกียรติ์
罗摩衍那亭 
Luō mó yǎn nà tíng


108.มณฑปเทพบิดรและศาลาหรหมวิหาร
四梵修行殿 
Sì fàn xiū xíng diàn


109.สวนพฤกษชาติในวรรณคดีไทย
文学雕像园 
Wén xué diāo xiàng yuán


110.ศาลาพระอรหันต์
罗汉殿 
Luó hàn diàn


111.สะพานรุ้ง
彩虹桥 
Cǎi hóng qiáo


112.ศาลาระลึกชาติ 
前世回忆亭 
Qián shì huí yì tíng


113.เรือสำเภาไทย
泰式帆船 
Tài shì fān chuán


114.ศาลา 24 กตัญญู
二十四孝亭 
Èr shí sì xiào tíng


115.ศาลาขงเบ้ง 
孔明亭 
Kǒng míng tíng


116.มณฑปพระสี่ทิศ
四面佛 
Sì miàn fó


117.ศาลาหลบแดดหลบฝน
风雨亭 
Fēng yǔ tíng


118.ศาลาพรหมวิหาร(พระพุทธเจ้าองค์ดำ)
彭玛威汗殿(释迦摩尼黑佛)
Péng mǎ wēi hàn diàn (Shì jiā mó ní hēi fó)


119.ป้อมนารายณ์รักษ์สมุทร
海神堡垒(古城创建人展览馆)
Hǎi shén bǎo lěi (Gǔ chéng chuàng jiàn rén zhǎn lǎn guǎn)


120.เขาใหญ่
考艾山 
Kǎo ài shān


121.พิพิธภัณฑ์ชาวนา
农民博物馆 
Nóng mín bó wù guǎn


 รูปภาพบางส่วนในเมืองโบราณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ

曼谷皇家城堡
Màn gǔ huáng jiā chéng bǎo
วิหารพระศรีสรรเพชญ อยุธยา

大城司珊珮佛殿
Dà chéng sī shān pèi fó diàn
หอพระแก้ว

玉佛塔
Yù fó tǎ


木桥
Mù qiáo 
สะพานไม้


พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล  
宇宙佛龛
 zhòu fó kān


พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล  

宇宙佛龛
 zhòu fó kān


พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล  

宇宙佛龛
 zhòu fó kān


พุทธาวาสแห่งอนันตจักรวาล  

宇宙佛龛
 zhòu fó kān


รอยพระบาทพระพุทธเจ้า

迦摩尼的脚印
Shì jiā mó ní de jiǎo yìn 


พระพุทธรูปปางยืน

立佛
Lì fóหอพระไตรปิฏก

藏经阁
Zàng jīng géตลาดน้ำ

水上市场
Shuǐ shàng shì chǎng พระพุทธเจ้า บำเพ็ญทุกกรกิริยาที่ดงคสิริ

佛祖苦修在Dungeshwari洞穴
Fó zǔ kǔ xiū zài Dungeshwari dòng xué ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี 

佛丕素万纳兰寺宝殿
Fó pī sù wàn nà lán sì bǎo diàn

 
คุ้มขุนแผน (เรือนไทยอยุธยา)

孔坤攀建筑(大城王朝时期泰式建筑)
Kǒng kūn pān jiàn zhú (Dà chéng wáng cháo shí qī tài shì jiàn zhú)

มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี

北标佛迹殿
Běi biāo fó jī diànปราสาทพระวิหาร ศรีสะเกษ

四色菊石宫
Sì sè jú shí gōng


ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์ 

武里南帕侬荣石宫
Wǔ lǐ nán pà nóng róng shí gōngปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา

呵叻披迈石宫
Hē lè pī mài shí gōng 


 ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา

呵叻披迈石宫
Hē lè pī mài shí gōng


ป่าเจดีย์

塔林
Tǎ lín


 โรงละคร

剧院
Jù yuàn


ปราสาทสด๊กกีอกธม สระแก้ว

沙缴沙朵戈檀石宫
Shā jiǎo shā duǒ gē tán shí gōng


เขาพระสุเมรุ

普拉素门山
Pǔ lā sù mén shān 


มณฑปพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)

观音菩萨像
Guān yīn pú sà xiàng 

มณฑปพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)

观音菩萨像
Guān yīn pú sà xiàng พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางแสดงปาฏิหาริย์

千手观音像
Qiān shǒu guān yīn xiàng


ศาลาพระอรหันต์

罗汉殿
Luó hàn diàn


ศาลาพระอรหันต์


罗汉殿
Luó hàn diàn
ขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมารค

御船队
Yù chuán duì💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节