บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ใบตม.เข้าจีน

ใบ ตม.เข้าจีน UPDATE! ใหม่ล่าสุด พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย

รูปภาพ
  หน้าตาของใบ ตม.เข้าประเทศจีน ใบกรอก ตม. เข้าจีน (ส่วนที่1)                                                              ใบกรอก ตม. เข้าจีน (ส่วนที่2) ข้อมูลข้างล่าง เป็นการแปลใบตม. เข้าจีน ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการไปจีน จะแยกย่อยออกเป็น ดังนี้                                                                   💖💖💖💖💖💖💖 หัวข้อที่น่าสนใจ   คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวีซ่าประเภทต่างๆ 签证 https://www.diarybyonnie.com/2023/02/blog-post_8.html