แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ใบตม.เข้าจีน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ใบตม.เข้าจีน แสดงบทความทั้งหมด

ใบ ตม.เข้าจีน UPDATE! ใหม่ล่าสุด พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย

 

หน้าตาของใบ ตม.เข้าประเทศจีน


ใบกรอก ตม. เข้าจีน (ส่วนที่1)
                                                            

ใบกรอก ตม. เข้าจีน (ส่วนที่2)


ข้อมูลข้างล่าง เป็นการแปลใบตม. เข้าจีน
ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการไปจีน จะแยกย่อยออกเป็น ดังนี้


                                                                 💖💖💖💖💖💖💖หัวข้อที่น่าสนใจ
 

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวีซ่าประเภทต่างๆ 签证

https://www.diarybyonnie.com/2023/02/blog-post_8.html
 

学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม