บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ จังหวัดในประเทศไทย

รายชื่อจังหวัดในประเทศไทย 泰国 76 个府

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com        ก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่า 曼谷  (Màn gǔ) หรือที่เรียกว่า " กรุงเทพมหานคร"นั้นไม่ใช่   จังหวัด 府  (Fǔ) นะคะ  แต่เป็นเขตปกครองพิเศษ  特别行政区  (Tè bié xíng zhèng qū) ดังนั้น กรุงเทพมหานครจะไม่เรียกว่าจังหวัด          จังหวัดล่าสุด ที่เป็นจังหวัดที่ 76 ของไทย คือ จังหวัดบึงกาฬ  汶干府  ( Wèn gàn fǔ ) ดังนั้น    "ไทยจึงมีทั้งหมด 76  จังหวัดกับอีก  2 เขตการปกครองพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา  芭提雅 ( Bā tí yǎ)   *แต่พัทยา อยู่ในจังหวัดชลบุรี" อีกคำศัพท์หนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือ คำว่า  直辖市  ( Zhí xiá shì ) แปลว่า  การปกครองส่วนกลาง หรือ เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 6 ภาค 泰国分为 6 个主要地区,包括北部、东北部、中部、东部、西部与南部地区 ( Tài guó fēn wéi 6 gè zhǔ yào dì qū, bāo kuò běi bù, dōng běi bù, zhōng bù, dōng bù, xī bù yǔ nán bù dì qū ) รูปภาพจาก pixabay.com ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด  北部  9  府  Běi bù 9 fǔ 1. จังหวัดเชียงราย   Chiangrai  清莱府   Qīng lái fǔ  2. จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai  清迈府   Qīn