บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ครอบครัว

คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว 家庭 Family

รูปภาพ
  ฉัน Me 我 Wǒ พ่อ   Father 爸爸 Bà ba แม่ Mother 妈妈 Mā ma   ลูกสาว Daughter   女儿 Nǚ ér ลูกชาย Son 儿子 Ér zi   ปู่ ,ตา Grandfather 祖父 ,外公 Zǔ fù, Wài gōng ย่า, ยาย Grandmother 奶奶   , 外婆 Nǎi nai, Wài pó ลุง ,น้า ,อาผู้ชาย Uncle 伯伯, 舅父,  叔叔 Bó bo ,Jiù fù,Shū shu ป้า ,น้า ,อาผู้หญิง Aunt 姨母 ,  阿姨 , 姑妈 Yí mǔ,  Ā yí, Gū mā พี่ชาย, น้องชาย Brother 哥哥,  弟弟 Gē ge, Dì di พี่สาว ,น้องสาว Sister 姐姐 ,  妹妹 Jiě jie, Mèi mei พี่เขย, น้องเขย Brother-in law 姐夫 , 妹夫 Jiě fu, Mèi fu พี่สะใภ้ น้องสะใภ้ Sister-in-law 嫂子 Sǎo zi ญาติ ,ลูกพี่ลูกน้อง Cousin 亲戚 , 堂兄 Qīn qi, Táng xiōng หลานสาว(ของปู่ ย่า ตา ยาย ) Granddaughter 孙女 Sūn nǚ   หลานสาว(ของลุง ป้า น้า อา) Niece 孙女;外甥女 Sūn nǚ;Wài shēng nǚ   หลานชาย(ของปู่ ย่า ตา ยาย) Grandson 孙子 Sūn zi หลานชาย(ของลุง ป้า น้า อา) Nephew 孙子,外甥 Sūn zi;Wài shēng พ่อบุญธรรม Adoptive father 养父 Yǎng fù แม่บุญธรรม Adoptive mother 养母 Yǎng mǔ พ่อแม่บุญธรรม Adoptive parents 养父母 Yǎng fù mǔ ลูกบุญธรรม Adopted child 养子 Yǎng zǐ พ่อเลี้ยง Stepfather 继父 Jì fù แม่เลี้ยง Stepmother 继母 Jì mǔ ลูก