บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ นกต่างๆ

คำศัพท์ภาษาจีน นกต่างๆ 鸟类

รูปภาพ
คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย 鹦鹉 Yīng wǔ นกแก้ว 喜鹊 Xǐ què นกกางเขน 鹤 Hè   นกกระเรียน 鸳鸯 Yuān y ā ng เป็ดแมนดาริน 火烈鸟 Huǒ liè niǎo นกฟลามิงโก 虎皮鹦鹉 / 娇凤 Hǔ pí yīng wǔ / Jiāo fèng นกหงส์หยก   燕子 Yàn zi นกนางแอ่น 八哥 Bā gē นกขุนทอง 犀鸟 Xī niǎo นกเงือก 麻雀 Má què นกกระจอก 鸽子 Gē zi นกพิราบ 孔雀 Kǒng què นกยูง 老鹰 Lǎo yīng นกอินทรี 猫头鹰 Māo tóu yīng นกฮูก 乌鸦 Wū yā อีกา 鸠鸟 Jiū niǎo นกเขา 鹊鸲 Què qú นกกางเขน 海鸥 Hǎi ōu นกนางนวล 鹭鸟 Lù niǎo นกกระสา 鸵鸟 Tuó niǎo นกกระจอกเทศ 啄木鸟 Zhuó mù niǎo นกหัวขวาน 雏鸟 Chú niǎo ลูกนกที่ยังไม่ออกจากรัง 蓝