29 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันได้ยินมีคนเคาะประตู I hear someone knock at the door.

我听见有人敲门。

Wǒ tīng jiàn yǒu rén qiāo mén.

 

ดูเหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงมีใครบางคนเคาะประตู I seem to hear someone knock on the door.

我好像听见有人敲门。

Wǒ hǎo xiàng tīng jiàn yǒu rén qiāo mén. 


เขาพูดอย่างแผ่วเบาด้วยความพึงพอใจ He was purring with satisfaction. 

他满足地轻声低语。

Tā mǎn zú de qīng shēng dī yǔ.

 

ไม่ว่าจะไปไกลสักแค่ไหนฉันก็ไม่แคร์ No matter how far I go, I don't care.

无论走多远,我都不在乎。

lùn zǒu duō yuǎn, wǒ dōu bú zài hū.

 

เขาสอบตก แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาหาได้แคร์แต่ประการใดไม่ He failed in the exam, but he didn't seem to care.

他考不及格,但他似乎并不在乎。

Tā kǎo bù jí gé, dàn tā sì hū bìng bú zà ihū.

 

ไม่สนใจว่าเขาจะพูดยังไง  แต่จะขอดูสิ่งที่เขาทำ Never mind what he says, let's see what he does.

不在乎他怎么说,要看他怎么做。

Bú zài hū tā zěn me shuō, yào kàn tā zěn me zuò.

 

คุณไปได้เลยทันที ฉันไม่สนใจหรอก You can go right away, I don't care.

你可以马上走,我才不在乎呢。

Nǐ kě yǐ mǎ shàng zǒu, wǒ cái bú zài hū ne.

 

ฉันไม่แคร์เลยแม้แต่น้อยว่าสังคมจะคิดยังไง I do not give a fig what society thinks. 

我一点儿也不在乎社会怎么想。

Wǒ yì diǎnr yě bú zài hū shè huì zěn me xiǎng.

 

พวกเขาปากก็บอกว่าไม่สนใจ แต่ความจริงแล้วสนใจ They say they don't care, but they do. 

他们嘴上说不在乎,其实是在乎的。

Tā men zuǐ shàng shuō bú zài hū, qí shí shì zài hū de.

 

ฉันไม่สนหรอกว่าคนจะคิดยังไง I don't care what people think.

我才不在乎人们怎么想呢。

Wǒ cái bú zài hū rén men zěn me xiǎng ne.


บอกตามตรงเลยนะว่าฉันไม่ได้สนใจเลยว่าพวกเขาจะทำอะไร Quite honestly, I couldn't care less what they do. 

说实在的,我才不在乎他们做什么。

Shuō shí zài de, wǒ cái bú zài hū tā men zuò shén me. 

 

ฉันไม่แคร์ในสิ่งที่พวกเขาพูดหรอก I don't give a damn what they say. 

我才不在乎他们怎么说。

Wǒ cái bú zài hū tā men zěn me shuō.

 

ตามสบายเลย ฉันไม่แคร์หรอกว่าคุณจะทำอะไร Do as you like, I do not care what you do.

请便,我才不在乎你做什么呢。

Qǐng biàn, wǒ cái bú zài hū nǐ zuò shén me ne.

 

ฉันไม่แคร์คุณหรอก I don't care about you!

我才不在乎你呢!

Wǒ cái bú zài hū nǐ ne! 

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอใช้พลังงานมากเกินไปกับสิ่งที่ไม่มีสำคัญ She spends too much effort on things that don't matter. 

她在一些无关紧要的事情上花费精力太多。

Tā zài yì xiē wú guān jǐn yào de shì qíng shàng huā fèi jīng lì tài duō.

 

เขาต้องการให้พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับบางสิ่งที่ไม่สำคัญ He wants us to be involved in something insignificant.

他想要我们参与一些无关紧要的事情。

Tā xiǎng yào wǒ men cān yù yì xiē wú guān jǐn yào de shì qíng. 

 

ในช่วงเวลาเช่นนี้สิ่งที่ไม่สำคัญกลับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นไปอีก Unessential are even more important at a time like this.

在这样的时刻,无关紧要的事情甚至变得更为重要。

Zài zhè yàng de shí kè, wú guān jǐn yào de shì qíng shèn zhì biàn dé gèng wéi zhòng yào.

 

อย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญเลย  Don't waste time on these lesser matters. 

别把时间浪费在那些无关紧要的事情上。

Bié bǎ shí jiān làng fèi zài nà xiē wú guān jǐn yào de shì qíng shàng. 

 

ไม่มีความจริงเลยแม้แต่คำเดียว There is no truth at all.

一点真话也没有。

Yì diǎn zhēn huà yě méi yǒu.

 

พรุ่งนี้คุณจะยังอยู่ที่นี่ไหม Will you be here tomorrow?

明天你还会在这里吗?

Míng tiān nǐ hái huì zài zhè lǐ ma?

 

คุณยอมเดิมพันกับอนาคตของผู้ชายคนนี้ไหม Would you bet on the future of this man? 

你愿不愿意赌一赌这个男人的未来?

Nǐ yuàn bú yuàn yì dǔ yì dǔ zhè gè nán rén de wèi lái?

 

คุณยอมที่จะบอกฉันไหมว่าที่จริงแล้วคุณต้องการทำอะไร Do you mind telling me what exactly you are at? 

你愿不愿意告诉我,你究竟想干什么?

Nǐ yuàn bú yuàn yì gào sù wǒ, nǐ jiù jìng xiǎng gàn shén me?

 

คุณยินยอมที่จะยืนอยู่ข้างๆฉัน และให้ฉันกอดคุณไว้แน่น ๆไหม Would you stand by me, let me hold you tight.

你愿不愿意站在我身旁,让我抱紧你。

Nǐ yuàn bú yuàn yì zhàn zài wǒ shēn páng, ràng wǒ bào jǐn nǐ.

 

ไม่ว่าคุณจะยินยอมหรือไม่ยินยอมยังไงคนอื่นก็จะรู้ว่าคุณเป็นใคร Other people know who you are whether you like it or not. 

无论你愿不愿意别人都会知道你是谁的。

lùn nǐ yuàn bú yuàn yì bié rén dōu huì zhī dào nǐ shì shéi de. 

 

คุณยินยอมที่จะรับประกันได้หรือไม่ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก Will you guarantee that this will never happen again? 

你愿不愿意保证再不发生这样的事?

Nǐ yuàn bú yuàn yì bǎo zhèng zài bù shēng zhè yàng de shì?

 

ไม่ว่าคุณจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม ยังไงคุณก็ต้องทำ Whether you want to or not, you still have to do it. 

不管你愿不愿意,你都得去做。

guǎn nǐ yuàn bú yuàn yì, nǐ dōu děi qù zuò.

 

ฉันยินดีที่จะช่วยคุณอย่างเต็มที่ I'll try my best to help you.

我愿意尽力帮助你。

Wǒ yuàn yì jìn lì bāng zhù nǐ.


🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณต้องบอกให้เธอรู้ว่าพฤติกรรมของเธอนั้นไร้มารยาทและทำให้คุณรู้สึกโกรธมากTell her that her behavior irritates you and is disrespectful. 

你要让她知道她的行为是没有礼貌的,并让你觉得很生气。

Nǐ yào ràng tā zhī dào tā de xíng wéi shì méi yǒu lǐ mào de, bìng ràng nǐ jué dé hěn shēng qì. 

 

อันดับแรก คุณต้องทำให้เธอรู้สึกสบายใจก่อน Initially, really, you need to make her feel comfortable. 

首先,你要让她感觉到舒适。

Shǒu xiān, nǐ yào ràng tā gǎn jué dào shū shì.

 

คุณต้องทำให้เธอเข้าใจว่าที่เธอได้ยินไปทั้งหมดนั้น ไม่ใช่คำพูดที่ออกมาจากใจของคุณ You understand she heard that but that's not what you meant. 

你要让她明白她所听到的,不是你的真心话。

Nǐ yào ràng tā míng bái tā suǒ tīng dào de, bú shì nǐ de zhēn xīn huà.

 

ทำไมคนที่รักคุณถึงไม่ยอมต่อสู้ร่วมไปด้วยกัน Why don't people who love you want to fight with you?

为什么爱你的人不愿意和你一起打拼?

Wèi shén me ài nǐ de rén bú yuàn yì hé nǐ yì qǐ dǎ pīn?

*打拼 Dǎ pīn ต่อสู้ดิ้นรน

 

ฉันก็แค่ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเอง I had to do it all on my own. 

我只能靠自己打拼。

Wǒ zhǐ néng kào zì jǐ dǎ pīn.

 

เขาสมัครใจที่จะรอคอย He is willing to wait. 

他情愿等待。

Tā qíng yuàn děng dài.

 

หลายคนยอมที่จะไม่แต่งงาน Many people choose not to marry. 

许多人情愿不结婚。

duō rén qíng yuàn bù jié hūn.

 

เขาเห็นด้วยกับคำแนะนำของเธออย่างไม่เต็มใจ He agreed to her suggestion begrudgingly. 

他不情愿地同意了她的建议。

Tā bù qíng yuàn de tóng le tā de jiàn yì.

 

นักเรียนส่วนใหญ่สมัครใจที่จะไปอยู่อาศัยนอกมหาวิทยาลัย Most of the students prefer to live out. 

大多数学生情愿住在校外。

Dà duō shù xué shēng qíng yuàn zhù zài xiào wài. 

 

ไม่ใช่ว่าเขาทำไม่เป็น แต่เขาไม่ยอมทำต่างหาก It's not that he won't do it, it's that he won't do it.

他不是不会做,而是他不肯做。

Tā bú shì bú huì zuò, ér shì tā bù kěn zuò.

 

อาหารนี้ย่อยง่าย This food is easy to digest.

这食品容易消化。

Zhè shí pǐn róng yì xiāo huà.

 

การเดินเล่นช่วยในการย่อยได้ Take a walk to help digestion.

散散步,帮助消化。

Sàn sàn bù, bang zhù xiāo huà.

 

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เมื่อสักครู่นี้คุณมุดหัวอยู่ที่ไหน Where were you hiding just now?

你刚才躲到哪里去呢?

Nǐ gāng cái duǒ dào nǎ lǐ qù ne?

 

ช่วงนี้คุณมุดหัวอยู่ที่ไหน Where have you been hiding lately? 

你最近躲到哪里去了?

Nǐ zuì jìn duǒ dào nǎ lǐ qù le?


ฉันเห็นคุณซ่อนตัวที่มุมอีกแล้ว I see you've backed yourself into a corner again. 

我又看到你躲到角落里了。

Wǒ yòu kàn dào nǐ duǒ dào jiǎo luò lǐ le. 

 

ตามฉันมา ฉันรู้ว่าจะซ่อนไว้ที่ไหน Come on. I know the places to hide in here. 

跟我来。我知道躲到哪去。

Gēn wǒ lái. Wǒ zhī dào duǒ dào nǎ qù.

 

ยกสมบัติให้เขาหมด Give him all the property.

把财产都送给他。

Bǎ cái chǎn dōu sòng gěi tā.

 

พวกเราหาที่นั่งสักที่ได้ไหม Can we sit down somewhere? 

我们可以找个地方坐坐吗?

Wǒ men kě yǐ zhǎo gè dì fāng zuò zuò ma?

 

ใบหน้าของเขามีรอยเหี่ยวย่นและเศร้าโศก His face was lined and melancholy.

他的脸上起了皱纹,且很悲郁。

Tā de liǎn shàng qǐ le zhòu wén, qiě hěn bēi yù.

 

เธอยั่วยวนหนุ่มคนนี้ด้วยเสน่ห์ She attracted the young man with her charm.

她以魅力吸引了这个小伙子。

Tā yǐ mèi lì xī yǐn le zhè gè xiǎo huǒ zi.

 

เขาถูกเสน่ห์ของเธอดึงดูดเข้าให้แล้ว He was magnetically attracted to her. 

他被她的魅力吸引住了。

Tā bèi tā de mèi lì xī yǐn zhù le. 


เขาถูกยกยอจนตัวลอย He was exalted to the skies.

他被捧上天了。

Tā bèi pěng shàngtiānle. 

* Pěng ประจบ ;สอพลอ ;สรรเสริญเยินยอ


ฉันเดาว่าพวกเขาต้องเยินยอพวกเราจนตัวลอยเลยเชียว I think that'll put us over the top. 

那我估计他们会把我们捧上天的。

Nà wǒ gū jì tā men huì bǎ wǒ men pěng shàng tiān de.

 

เล่าเหตุการณ์อย่างตรงประเด็น Let's get to the point.

把事情扼要地说一下。

Bǎ shì qíng è yào de shuō yí xià.

*扼要 È yào กระชับแน่นตรงประเด็น ;ตรงเป้า

  

เขารายงานสรุปเหตุการณ์ของวันอย่างตรงประเด็น He gave a summary report of the day's events. 

他对一天的事件作了扼要的报告。

Tā duì yì tiān de shì jiàn zuò le è yào de bào gào.🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄28 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาจ้องมองฉันอย่างมึนงง He stared at me in confusion.

他困惑地盯着我。

Tā kùn huò de ding zhe wǒ.

*困惑 Kùn huò ฉงนสนเท่ห์งงงันงงงวย

 

เขาหันกลับมาพร้อมกับใบหน้าที่งุนงง He turned around, with a bewildered look on his face. 

他转过身来,满脸困惑。

Tā zhuǎn guò shēn lái, mǎn liǎn kùn huò. 


คำตอบของเธอทำให้พวกเขางงงวยไม่เข้าใจ They were perplexed by her response. 

她的答复令他们困惑不解。

Tā de dá fù lìng tā men kùn huò bù jiě. 

 

เขารู้สึกทุกข์ใจและสับสนมากจนไม่สามารถตอบคำถามของพวกเขาได้ He was too distressed and confused to answer their questions. 

他非常苦恼而困惑,无法回答他们的问题。

Tā fēi cháng kǔ nǎo ér kùn huò, wú fǎ huí dá tā men de wèn tí.

 

สิ่งที่ทำให้ฉันงงงันไม่เข้าใจก็คือ ทำไมเรื่องนี้ถึงได้เสร็จเร็วขนาดนี้ What beats me is how it was done so quickly.

使我困惑不解的是,这事怎么这么快就完成了。

Shǐ wǒ kùn huò bù jiě de shì, zhè shì zěn me zhè me kuài jiù wán chéng le. 

 

ความรักเมื่อมาแล้วก็ไป ช่างทำให้ผู้คนงงงวยเสียจริง It's funny how love can come and go. 

爱情来了又走真让人困惑。

Ài qíng lái le yòu zǒu zhēn ràng rén kùn huò.

 

สรุปแล้วก็คือ ชีวิตของเธอช่างสับสนงงงวยมากๆ She had a confused idea of life in general. 

总的来说,她对生活非常困惑。

Zǒng de lái shuō, tā duì shēng huó fēi cháng kùn huò.

 

พวกเขาสมรู้ร่วมคิดกัน They collude with each other.

他们互相勾结。

Tā men hù xiāng gōu jié.

*勾结 Gōu jié สมรู้ร่วมคิดกัน ;สมคบกัน ;คบคิดกัน

 

ฉันจะไม่ยอมให้คุณสมรู้ร่วมคิดกับเขาเพื่อทำร้ายฉัน I am not having you and him in cahoots against me. 

我不会让你和他勾结起来害我的。

Wǒ bù huì ràng nǐ hé tā gōu jié qǐ lái hài wǒ de.

 

ฉันไม่รู้ว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกับแก๊งมาเฟียพวกนี้ I didn't know he was associated with mobsters. 

我不知道他和黑帮勾结。

Wǒ bù zhī dào tā hé hēi bāng gōu jié.

*黑帮 Hēi bāng แก๊งมาเฟีย

 

ฉันถามคำถามเมื่อฉันไม่เข้าใจ If I do not understand, I ask questions. 

我不理解时就提出问题。

Wǒ bù lǐ jiě shí jiù tí chū wèn tí. 

 

ถ้าคุณหยิบยกปัญหาขึ้นมาในที่ประชุม ฉันจะสนับสนุนคุณเอง If you raise it at the meeting, I'll support you.

如果你在会上提出这个问题,我会支持你。

Rú guǒ nǐ zài huì shàng tí chū zhè ge wèn tí, wǒ huì zhī chí nǐ.

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาแสดงความมึนชาต่อคำขอของฉัน He showed indifference to my request.

他对我的要求表示冷淡。

Tā duì wǒ de yāo qiú biǎo shì lěng dàn.

*冷淡 Lěng dàn ความไม่สนใจ ;ความมึนชาความเฉยเมย

 

ดื่มเหล้าจนหัวมึน The alcohol made me dizzy.

酒喝得头都昏了。

Jiǔ hē dé tóu dōu hūn le.

 

เธอรู้สึกมึนงงจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อเริ่มงานใหม่ She was all at sea when she began her new job. 

她开始新工作时茫然不知所措。

Tā kāi shǐ xīn gōng zuò shí máng rán bù zhī suǒ cuò. 

*茫然 Máng rán อึ้ง ;งงงัน ;มึนงงงงงวยฉงนสนเท่ห์

 

จู่ๆเขาก็เปลี่ยนเรื่อง ทำให้เธอมึนงงจนทำอะไรไม่ถูก His abrupt change of subject left her floundering helplessly. 

他突然改变话题,使她茫然不知所措。

Tā tú rán gǎi biàn huà tí, shǐ tā máng rán bù zhī suǒ cuò. 


ตั้งแต่ได้ยินข่าวนั้น ฉันก็รู้สึกมึนงงจนทำอะไรไม่ถูก I've been in a complete daze since hearing the news. 

自从听到那消息,我一直茫然不知所措。

cóng tīng dào nà xiāo xī, wǒ yì zhí máng rán bù zhī suǒ cuò. 

 

ฉันรู้สึกงุนงงทำอะไรไม่ถูกอยู่หลายสัปดาห์หลังจากที่เธอได้จากไป I went around in a daze for weeks after she left. 

她走了以后,我好几周茫然不知所措。

Tā zǒu le yǐ hòu, wǒ hǎo jǐ zhōu máng rán bù zhī suǒ cuò.

 

เธอจ้องมองเขาอย่างมึนงง She looked at him uncomprehendingly. 

她一脸茫然地注视着他。

Tā yì liǎn máng rán de zhù shì zhe tā. 

 

เป็นเวลา 35 นาทีที่ฉันเดินไปด้วยความงุนงง For 35 minutes I was walking around in a daze. 

我茫然地走了35分钟。

Wǒ máng rán de zǒu le 35 fēn zhōng.

 

ใบหน้าของเธอมีแต่ความงุนงง She had a kind of vacant look on her face.

她脸上有种茫然的神情。

Tā liǎn shàng yǒu zhǒng máng rán de shén qíng. 

 

ตอนนี้เราขาดกำลังคน We are short of hands now. 

我们现在人手不足。

Wǒ men xiàn zài rén shǒu bù zú.

*人手不足 Rén shǒu bù zú คนไม่พอ; ขาดกำลังคน

 

มันไม่ง่ายเลยที่เขาจะสามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ With a struggle he controlled his feelings.

他好不容易才控制住自己的感情。

Tā hǎo bù róng yì cái kòng zhì zhù zì jǐ de gǎn qíng.

 

ฉันมาเยี่ยมคุณโดยเฉพาะ I came here specifically to visit you.

我是专门来看望你的。

Wǒ shì zhuān mén lái kàn wàng nǐ de.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันอยากรู้จริงๆว่าทำไมเขาถึงไม่มา I wonder why he hasn’t come.

我很想知道他为什么没来。

Wǒ hěn xiǎng zhī dào tā wèi shén me méi lái.

 

ฉันอยากรู้จริงๆว่าทำไมเขายังไม่กลับมา I wonder why he has not come back yet. 

我想知道为什么他还没有回来。

Wǒ xiǎng zhī dào wèi shén me tā hái méi yǒu huí lái.

 

ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจซะทุกครั้ง I wonder why he changes his mind each time. 

搞不懂为什么他每次都要改变主意。

Gǎo bù dǒng wèi shén me tā měi cì dōu yào gǎi biàn zhǔ yì.

 

ฉันสงสัยว่าทำไมถึงมีภาษาต่างๆมากมายบนโลกใบนี้ I wonder why there are so many different languages. 

我好奇世界上咋就有那么多不同的语言呢。

Wǒ hào qí shì jiè shàng zǎ jiù yǒu nà me duō bù tóng de yǔ yán ne.

 

ฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงเกลียดเรามากอย่างนี้ It makes me wonder why they hate us so much. 

我不知道他们为什么那么恨我们。

Wǒ bù zhī dào tā men wèi shén me nà me hèn wǒ men.

 

ฉันอยากรู้จริงๆว่าทำไมผู้ปกครองของเราถึงทำแบบนี้ I just wonder why our parents keep doing things like this. 

我真的很想知道我们的家长为什么会这样。

Wǒ zhēn de hěn xiǎng zhī dào wǒ men de jiā zhǎng wèi shén me huì zhè yàng.

 

ฉันอยากรู้ว่าทำไมคนพวกนี้ถึงมองแต่ด้านที่ไม่ดี  I wonder why some people focus on the bad side of things. 

我想知道为什么这些人就只看到那些负面的东西。

Wǒ xiǎng zhī dào wèi shén me zhè xiē rén jiù zhǐ kàn dào nà xiē fù miàn de dōng xī.

 

พวกเรามักจะสงสัยว่าทำไมพวกเราถึงทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ We always wonder why we can't do that. 

我们总是奇怪,为什么我们不能做这些事情。

men zǒng shì qí guài, wèi shén me wǒ men bù néng zuò zhè xiē shì qíng.

 

ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนี้ I wonder why you think this way. 

搞不懂你为什么恁地想。

Gǎo bù dǒng nǐ wèi shén me nèn dì xiǎng.

*恁地 Nèn   (พื้น)อย่างนี้ ;อย่างนั้น

 

บางทีฉันเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอยากทำงานนี้ There are times when I wonder why I do this job. 

有时候我也不明白自己为什么要干这个工作。

Yǒu shí hòu wǒ yě bù míng bái zì jǐ wèi shén me yào gàn zhè gè gōng zuò.

 

เธอประหลาดใจกับความไร้มารยาทของเขา She wonders at his rudeness.

她对他的无礼感到惊讶。

Tā duì tā de wú lǐ gǎndào jīngyà.

 

ถ้าเธอได้รับการเลือกตั้งฉันจะไม่แปลกใจเลย I shouldn’t wonder if she is elected.

如果她当选,我不会感到惊讶。

guǒ tā dāng xuǎn, wǒ bú huì gǎn dào jīng yà.

 

 

 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸


ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขายุ่งมากจนไม่มีเวลากินข้าว He is so busy that he can't even stop for a meal. 

他忙得连饭也顾不上吃。

Tā máng de lián fàn yě gù bú shàng chī.

*顾不上 Gù bú shàng ไม่มีเวลา

 

เขาจดจ่อกับงานมาก จนไม่มีเวลาสนใจสิ่งอื่น ๆ He is obsessed with work to the exclusion of everything else. 

他一心想着工作,顾不上其他的。

Tā yī xīn xiǎng zhe gōng zuò, gù bú shàng qí tā de. 

 


ฉันยุ่งมาก จนไม่มีเวลาที่จะมาสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ I'm too busy to bother with such details. 

我太忙了,顾不上那么琐碎的事。

Wǒ tài máng le, gù bú shàng nà me suǒ suì de shì. 

 

ต้องขอโทษด้วย ฉันยุ่งมากจนไม่มีเวลาที่จะคุยกับคุณ Sorry, I'm too busy to talk to you now. 

对不起,我太忙了,顾不上和你说话。

Duì qǐ, wǒ tài máng le, gù bú shàng hé nǐ shuō huà.

 

ตอนนี้เธอไม่มีเวลาแม้แต่จะสนใจรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเลย She was quite unconscious of her appearance now. 

现在她完全顾不上自己的外表了。

Xiàn zài tā wán quán gù bú shàng zì jǐ de wài biǎo le. 

 

เขาพยักหน้า แต่ไม่สนใจถึงการขอบคุณเธอ He nodded without thanking her.

他点了点头,顾不及谢谢她。

Tā diǎn le diǎn tóu, gù bù jí xiè xiè tā.

 

ผู้ที่ควรชมเชยควรเป็นเขาไม่ใช่ฉัน He should be praised, not me.

该表扬的是他,不是我。

Gāi biǎo yáng de shì tā, bú shì wǒ.

 

มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลย That is no small matter. 

这绝不是小事。

Zhè jué bú shì xiǎo shì.

 

ท่าทีของเขาเฉยเมย สุภาพ  แยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว His manner was coolly polite and impersonal. 

他的态度冷淡客气,公事公办。

Tā de tài dù lěng dàn kè qì, gōng shì gōng bàn. 

*冷淡 Lěng dàn ความไม่สนใจ ;ความมึนชาความเฉยเมย

*公事公办 Gōng shì gōng bàn แยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว; หน้าที่ก็ส่วนหน้าที่เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยว

 

เวลาที่เธอตอบคำถามนั้นเหมือนกับว่าเธอแยกงานออกจากเรื่องส่วนตัวได้  She answered in a businesslike manner. 

她回答时显出一副公事公办的样子。

Tā huí dá shí xiǎn chū yí fù gōng shì gōng bàn de yàng zi.


คนส่วนใหญ่มักจะแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน Most people are so businesslike.

很多人都是公事公办的。

Hěn duō rén dōu shì gōng shì gōng bàn de.

 

ฉันต้องขอโทษด้วยที่ทางเราต้องไล่คุณออก มันเป็นแค่เรื่องธุรกิจไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวI'm sorry we have to fire you, it's just business, nothing personal. 

不好意思,我们不得不解雇你。这与你个人没关,只是公事公办。

Bù hǎo si, wǒ men bù dé bù jiě gù nǐ. Zhè yǔ nǐ gè rén méi guān, zhǐ shì gōng shì gōng bàn.💦💦💦💖💖💖💦💦💦ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...