ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอดูเหมือนจะร้อนใจเล็กน้อย 

She seemed a trifle anxious. 

她似乎有点儿焦急。

Tā sì hū yǒudiǎn er jiāojí. 

*焦急 

Jiāo jí 

ร้อนใจ ;

กระสับกระส่าย;

 วุ่นวายใจ

 

เขารอคอยการมาถึงของเธออย่างใจจดใจจ่อ

He waited for her arrival in a fever of impatience. 

他焦急不安地等待她的到来。

Tā jiāo jí bù ān de děng dài tā de dào lái. 

 


เธอมองนาฬิกาอย่างใจจดใจจ่อ

She kept looking anxiously at her watch.

她焦急不安地一个劲儿看表。

Tā jiāo jí bùān de yí gè jìnr kàn biǎo. 

 

ความคืบหน้าช้าจนทำให้คนร้อนใจ

Progress has been painfully slow. 

进度慢得令人焦急。

Jìn dù màn de lìng rén jiāo jí. 

 

เธอรอคำตอบของฉันอย่างวุ่นวายใจเป็นอย่างมาก

How anxiously she awaited my answer 

她焦急万分地等待我的答复。

Tā jiāo jí wàn fēn de děng dài wǒ de dá fù.

 

ผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นมองมาที่เธออย่างร้อนใจ

The poor woman gave her an anxious look. 

那个可怜的女人焦急地看了她一眼。

gè kě lián de nǚ rén jiāo jí de kàn le tā yì yǎn. 

 

ทุกคนกำลังรอเขาอย่างใจจดใจจ่อ

Everyone is waiting anxiously for him. 

大家都在焦急地等着他。

jiā dōu zài jiāo jí de děng zhe tā.

 

เธอมองฉันอย่างใจจดใจจ่อ 

She looked at me anxiously. 

她焦急地看着我。

Tā jiāo jí de kàn zhe wǒ.

 

สถานการณ์อย่างนี้ทำให้คนกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

This situation is really embarrassing.

这种情况真叫人尴尬。

Zhè zhǒng qíng kuàng zhēn jiào rén gān gà.

 

เรื่องนี้ต้องพักไว้ก่อนแล้วค่อยทำกัน

We'll have to put the matter aside for the time being. 

这件事得搁一搁再办。

Zhè jiàn shì děi gē yì gē zài bàn.

 

เรื่องนั้นเป็นอันต้องพับไป 

The matter will have to be dropped.

那件事只好作罢。

Nà jiàn shì zhǐ hǎo zuò bà.

*作罢 

Zuò bà 

ยกเลิก;

 เลิกกัน

 

เขาไม่สามารถตอบคำถามได้ จึงทำได้เพียงยกเลิกไป

He couldn't answer the question and so gave it up.

他回答不出那个问题,只好作罢了。

Tā huí dā bù chū nà gè wèn tí, zhǐ hǎo zuò bà le. 

 

 

💦💦💚💚💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节