ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเคยดูแล้ว 

I’ve already seen it.

我已看过了。

Wǒ yǐ kàn guò le.

 

ฉันยังไม่เคยไปที่นั่น

I’ve never been there.

我从来没去过。

Wǒ cóng lái méi qù guò.

 

คุณเคยไปที่นั่นแล้วใช่ไหม 

Have you ever been there?

你去过吗?

Nǐ qù guò ma?

 

ฝนตกอยู่ตลอดเวลา 

It rained all the time.

一直在下雨。

Yì zhí zài xià yǔ.

 

รถซ่อมเสร็จแล้วหรือยัง 

It my car ready yet?

我的汽车修好了吗?

Wǒ de qì chē xiū hǎo le ma?

 

ทะเบียนรถของคุณหมายเลขอะไร 

What’s the number of your car?

你的汽车牌号是多少?

Nǐ de qì chē pái hào shì duō shǎo?

 

พวกเราไปดูที่โรงรถกันดีเถอะ 

Let’s go into the garage and have a look at it.

我们到车库去看一下吧。

men dào chē kù qù kàn yí xià ba.

 

ฉันจำได้แล้ว 

I remember now.

我现在记起来了。

Wǒ xiàn zài jì qǐ lái le.

 

แต่ว่าพูดจริงๆนะ  

But to tell you the truth.

不过说实在。

Bú guò shuō shí zài.

 

แต่ว่าพูดจริงๆนะ เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆ

Seriously though, it could be really dangerous.

不过说实在的,这事说不好真的很危险。

Bú guò shuō shí zài de, zhè shì shuō bù hǎo zhēn de hěn wéi xiǎn.

 

ฉันขอดูได้ไหม 

May I have a look at it, please?

我可以看一看吗?

Wǒ kě yǐ kàn yí kàn ma?

 

คุณอาศัยอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว 

How long have you lived here?

你在这里住了多长时间?

Nǐ zài zhè lǐ zhù le duō cháng shí jiān?

 

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒

 

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节