บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ จำพรรษา

จำพรรษา

รูปภาพ
        จำพรรษา คือ การอยู่ประจำที่วัดตลอดสามเดือนในฤดูฝนของพระภิกษุสงฆ์ จำพรรษา ภาษาจีนคือ   守夏安居   Shǒu xià ān jū หรือ   雨安居   Yǔ ān jū        守夏安居 或 雨安居, 指入夏雨季期间,僧人待在寺中安居三个月的那段时间。 Shǒu xià ān jū huò yǔ ān jū zhǐ rù xià yǔ jì q ī jiān, sēng rén d ā i zài sì zhōng ān jū sān gè yuè de nà duàn shí jiān.  👇👇👇👇 ฝ่ายเถรวาท  小乘派  Xiǎo sh è ng pài   คือ พุทธศาสนาฝ่ายที่ถือคำสอนดั้งเดิม พระภิกษุฝ่ายเถรวาทถือศีล 227   ข้อ 小乘派,为坚持原来教义的佛教宗派。小乘派比丘持 227 戒。 Xiǎo sh è ng pài, wèi jiān chí yuán lái jiào yì de fó jiào zōng pài. Xiǎo sh è ng pài bǐ qiū chí 227 jiè.   👇👇👇👇 ฝ่ายมหายาน  大乘派  Dà sh è ng pài   คือพุทธศาสนา ฝ่ายซึ่งตัดทอนแก้ไขสิกขาบทบางอย่างผิดไปจากคำสอนดั้งเดิม ซึ่งฝ่ายมหายานจะถือศีล 250 ข้อ 大乘派,为将原来某些戒条加以修改的佛教宗派。大乘派比丘持 250 戒。 Dà sh è ng pài, wèi jiāng yuán lái mǒu xiē jiè tiáo jiā yǐ xiū gǎi de fó jiào zōng pài. Dà sh è ng pài bǐ qiū chí 250 jiè.   ➖➖➖➖➖➖