บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ถวายสังฆทาน

คำศัพท์ภาษาจีน ไปวัดทำบุญสังฆทาน 供布施品

รูปภาพ
หาเวลาไปทำบุญสังฆทาน ก็เลยเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาฝากกันค่ะ 寺庙                       Sì miào                         วัด 和尚                       Hé shàng                     พระ 供桌 / 供几              Gòng zhuō / Gòng jī        โต๊ะหมู่ 烧香点蜡烛          Shāo xiāng diǎn là zhú    จุดธูปเทียน 一根蜡烛             Yì gēn là   zhú                  เทียนหนึ่งเล่ม 三根香                 Sān   gēn xiāng                  ธูปสามเล่ม 莲花                    Lián huā                         ดอกบัว 手掌打开              Shǒu zhǎng dǎ kāi           แบมือ   拜三次                Bài sāncì                         กราบสามครั้ง 双手合十           Shuāng   shǒu hé   shí         พนมมือ 念经                     N iàn   jīng                            สวดมนต์ 宣讲                   Xuān   jiǎng                       เทศนา / แสดงธรรม 布施品               Bù   shī pǐn                         สังฆทาน 供布施品          Gòng   bù   shī pǐn              ถวายสังฆทาน 滴法水