แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ถวายสังฆทาน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ถวายสังฆทาน แสดงบทความทั้งหมด

คำศัพท์ภาษาจีน ไปวัดทำบุญสังฆทาน 供布施品

หาเวลาไปทำบุญสังฆทาน ก็เลยเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาฝากกันค่ะ寺庙                     
Sì miào                        
วัด


和尚                     

Hé shàng                    
พระ


供桌/供几            

Gòng zhuō / Gòng jī       
โต๊ะหมู่烧香点蜡烛        
Shāo xiāng diǎn là zhú   
จุดธูปเทียน


一根蜡烛           

Yì gēn là zhú                 
เทียนหนึ่งเล่ม三根香               
Sān gēn xiāng                
ธูปสามเล่ม莲花                  
Lián huā                        
ดอกบัว手掌打开           
Shǒu zhǎng dǎ kāi          
แบมือ 拜三次              
Bài sāncì                        
กราบสามครั้ง双手合十         
Shuāng shǒu hé shí        
พนมมือ念经                 
Niàn jīng                          
สวดมนต์宣讲                 
Xuān jiǎng                      
เทศนา / แสดงธรรม布施品             
 shī pǐn                        
สังฆทาน


供布施品        

Gòng   bù shī pǐn             
ถวายสังฆทาน


滴法水             
Dī fǎ shuǐ                         
กรวดน้ำ


圣水 佛水       
Shèng   shuǐ / Fó shuǐ       
น้ำมนต์赐福               
Cì fú                                   
แผ่เมตตา积德行善    
Jī dé xíng shàn     
สร้างกุศล斋僧行善    

Zhāi sēng xíng   shàn    
ทำบุญตักบาตร


朝拜    
Cháo bài     
นมัสการ供佛     
Gòng fó    
ถวายพระ供奉僧人   
Gòng fèng sēng rén    
ถวายพระสงฆ์募捐     
 juān    
บริจาค

🙏🙏🙏🙏


学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม