บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ อักษรจีนตัวคล้าย

形近字 อักษรลักษณะคล้าย หรือ อักษรจีนตัวคล้าย

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com สำหรับบทความนี้ได้รวบรวม อักษรจีนตัวคล้าย ที่เรียกว่า 形近字 ( Xíng jìn zì)   The Similar Chinese Characters มาให้ดูกันค่ะ เวลาเขียนอักษรจีนจะได้เขียนถูกกัน คำศัพท์ คำอ่านพินอิน คำแปล คำศัพท์ คำอ่านพินอิน คำแปล 爱 Ài ความรัก  Love 受 Shòu ภายใต้   Subject to 比 Bǐ เปรียบเทียบ Comparison 北 Běi ทิศเหนือ  North 半 Bàn ครึ่ง  Half 羊 Yáng แกะ  Sheep 蔡 Cài ไช่ (นามสกุลของชาวจีน ) Cai(Surname) 葵 Kuí ดอกทานตะวัน Sunflower 川 Chuān น้ำ สายน้ำ   River 州 Zhōu รัฐ  State 匆 Cōng รีบร้อน  Hasty 勿 Wù อย่า  Do not 抽 Chōu สูบ  Pump 袖 Xiù แขนเสื้อ  Sleeve 尘 Chén ฝุ่น  Dust 尖 Jiān ด้านบน  Top 丑 Chǒu น่าเกลียด  Ugly 纽 Niǔ กระดุม  Buttons 读 Dú อ่าน  Read 续 Xù ต่อเนื่อง  Continue 电 Diàn ไฟฟ้า  Ele