形近字 อักษรลักษณะคล้าย หรือ อักษรจีนตัวคล้ายรูปภาพจาก pixabay.com

สำหรับบทความนี้ได้รวบรวม อักษรจีนตัวคล้าย ที่เรียกว่า 形近字(Xíng jìn zì) The Similar Chinese Charactersมาให้ดูกันค่ะ เวลาเขียนอักษรจีนจะได้เขียนถูกกัน

คำศัพท์
คำอ่านพินอิน
คำแปล
คำศัพท์
คำอ่านพินอิน
คำแปล


Ài
ความรัก 
Love

Shòu
ภายใต้ 
Subject to


เปรียบเทียบ Comparison


Běi
ทิศเหนือ 
North

Bàn
ครึ่ง 
Half

Yáng
แกะ 
Sheep


Cài
ไช่ (นามสกุลของชาวจีน ) Cai(Surname)

Kuí
ดอกทานตะวัน Sunflower


Chuān
น้ำ สายน้ำ  
River

Zhōu
รัฐ 
State


Cōng
รีบร้อน 
Hasty

อย่า 
Do not


Chōu
สูบ 
Pump

Xiù
แขนเสื้อ 
Sleeve


Chén
ฝุ่น 
Dust

Jiān
ด้านบน 
Top


Chǒu
น่าเกลียด 
Ugly

Niǔ
กระดุม 
Buttons


อ่าน 
Read

ต่อเนื่อง 
Continue


Diàn
ไฟฟ้า 
Electricity


Guī
เต่า 
Turtle

ซับซ้อน 
Complex


Xià
ฤดูร้อน 
Summer

โบราณ 
Ancient


โชคดี 
Lucky

广
Guǎng
กว้าง 
Wide


Chǎng
โรงงาน 
Factory

Gāi
ควรจะ ;ควร 
Should


แกน 
Core

Guāi
เชื่อฟัง; ว่านอนสอนง่าย 
Be good


Chéng
ขี่  
Ride

Hěn
มาก 
Very


Hèn
เกลียด 
Hate

Hěn
มาก 
Very

Yín
เงิน 
Silver


Háng
หางโจว 
Hangzhou


Kàng
ปฏิ - 
Anti-

Huò
หรือ 
Or

Xián
รสเค็ม 
Salty


ทันใดนั้น 
Suddenly

Cōng
รีบร้อน 
Hasty


Jiǎ
ตำแหน่งที่หนึ่ง 
A, One


Shēn
สมัคร 
Application

ตี 
Hit


ที่ดิน ;  แผ่นดิน 
Land

ด้วยตัวเอง 
Own

เรียบร้อยแล้ว 
Already


Jīn
เดี๋ยวนี้ ;   ในปัจจุบันนี้ 
Nowadays


Lìng
ทำ 
Make

Jīn
ผ้าขนหนู 
Towel


เงินตรา 
Currency

Jìn
จิ้น(ชื่อสกุลของชาวจีน) Jin
(Surname)


ทั่วไป 
General

Jiàn
ดู 
See


Bei
เปลือกหอย 
Shell

Jiǔ
เก้า 
Nine


Wán
เม็ด 
Pill

ฤดู 
Season


Lee(นามสกุลของชาวจีน )Lee(Surname)

Kùn
ง่วงนอน 
Sleepy


Yīn
เพราะ 
Because

สาขา 
Branch


Liào
วัสดุ 
Material

Kāi
เปิด 
Open


Shēng
ลอย ; ลอยขึ้น
Rise

Kàn
ดู 
Look

Zhe
ยังคง 
Still


Kǒng
รู 
Hole


Sūn
หลานชาย 
Grandson

绿
สีเขียว 
Green

บันทึก 
Record


Lóng
มังกร 
Dragon


Yóu
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
Especially

Láng
Lang (ชื่อสกุลของชาวจีน) Lang(Surname)


นั่นคือ 
Which is

Lái
มา 
Come


Jiā
แฟ้มข้อมูล 
Folder

ม้า 
Horse

และ 
And


ปลาย 
End


Wèi
ไม่ 
Not

ไม้ 
Wood

Běn
หนังสือ 
Book


ไม้ 
Wood


Shù
ผ่าตัด
Operation

Máo
ผม 
Hair, Fur


Shǒu
มือ  
Hand

Miǎn
หลีกเลี่ยง 
Free


กระต่าย 
Rabbit

แม่ 
Mother

Měi
แต่ละ 
Each


ด่า   
Damn


Zhòu
คำสาป 
Curse

Máng
ตาบอด 
Blind


การศึกษา 
Education

Mào
อันตราย 
To take risks

Chāng
Chang(ชื่อนามสกุลของคนจีน) Chang(Surname)


จอภาพ 
Screen


หลุมฝังศพ 
Tomb

Nèi
ภายใน 
Inside


Ròu
เนื้อ 
Meat

Niǎo
นก 
Bird


อีกา 
Crow

Pāi
ปรบ(มือ) 
Beat

ลุง 
Uncle


Péi
เป็นเพื่อน Accompany


Bèi
เท่า ;ทวีคูณ 
Times

ไป 
Go

Diū
หาย  
Lose


Qiān
พัน 
Thousand


Gān
แห้ง 
Dry

พื้นที่; โซน 
Area ;Zone


Xiōng
ดุร้าย 
Fierce

Qu(ชื่อสกุลของชาวจีน ) Qu (Surname)

ถ้ำ 
Cave


Qiě
และ 
And


กับ 
With

Rén
คน 
People

ทางเข้า 
Enter


ความร้อน 
Hot

Rán
แน่นอน 
Of course


วัน
Day


Yuē
พูด 
Say

สี่ 
Four


ม้า 
Horses

ผ้าใหม 
Silk


อันนี้ 
This

湿
Shī
เปียก 
Wet

Wēn
อบอุ่น 
Temperature


Shì
เมือง City

เงิน Money

Shī
คุณครู 
Teacher


Shuài
หล่อ 
Handsome

Shé
She(ชื่อนามสกุลของคนจีน) She(Surname)

Yu(ชื่อนามสกุลของคนจีน )  Yu(Surname)


Sài
การแข่งขัน 
Match

Sāi
อุด 
Plug


Shěng
จังหวัด Province

Què
นก Bird

ร่างกาย 
Body


Xiū
พักผ่อน 
Rest

ดิน พื้นดิน 
Land

Shì
ทหาร 
Soldier


Tài
ไทย 
Thai

Qín
Qin(ชื่อนามสกุลของคนจีน )   Qin  (Surname)

Tài
เกินไป 
Too


Quǎn
สุนัข 
Dog

Tóng
กับ 
With


Zhōu
สัปดาห์ 
Week

Tián
นา; ที่นา 
Field


Yóu
โดย 
By

Tiān
วัน 
Day

Yāo
ตายตั้งแต่เยาว์วัย 
Die young


ฉัน 
I, Me


Zhǎo
หา 
Find

Wēi
จุล 
Micro


Huī
สัญลักษณ์ 
Emblem

Wèi
เพื่อ 
For


Bàn
ทำ 
Do

เที่ยง 
Noon

Niú
วัว 
Cattle


การต่อสู้
Martial


Shì
สูตร 
Formula

ห้า 
Fives

ไม่มี 
No


Wài
ด้านนอก
Outside


Chù
สถานที่ 
Place

 Wàn
หมื่น
Ten thousand


Fāng
สี่เหลี่ยม 
Square

Wén
ข้อความ 
Text


Liù
หก 
Six

 Wèn
ถาม 
Ask


Xiàng
ไปยัง 
To

Wǎng
เน็ตเวิร์ค 
Network


Gāng
สันเขา 
Ridge

Xiōng
พี่ชาย 
Brother


Duì
แลกเปลี่ยน(เงินตรา)
Exchange

Xiāng
หอม 
Fragrant

Tūn
กลืน 
Swallow


线
Xiàn
สาย 
Line

Qiǎn
ตื้น 
Shallow


Xiù
โชว์ ;การแสดง Show


Tòu
ตลอด 
Through

Xuě 
หิมะ 
Snow

 Líng
ศูนย์ 
Zero


Yòu
ขวา 
Right


Shí
หิน 
Stone

Yào
ต้องการ 
Want


Shuǎ
เล่น 
Play

Yào
ต้องการ 
Want


ต้นเกาลัด  
Chestnut

 
อุตสาหกรรม
Industry


เอเชีย 
Asian

Yòng
ใช้ 
Use


Shuǎi
สะบัด; เหวี่ยง; โยน 
Swing

Yǒng
ตลอดไป 
Forever


Shuǐ
น้ำ 
Water

Yǔn
อนุญาต 
Allow


Chōng
หน้าที่ 
Charge

Yán
ความล่าช้า 
Delay

Tíng
ศาล 
Court


Zǎo
ก่อน ตอนต้น 
Early


Hàn
ภัยแล้ง
Drought

Zòu
เล่น 
Play

Qín
ฉิน (นามสกุลของชาวจีน)Qin(Sername)


Zài
บรรทุก 
Load


Dài
สวมใส่ 
Wearing

Zhōu
เรือ 
Boat


Dān
สีแดง 
Red

 
เด็ก 
Child


孑孓
Jié jué
ลูกน้ำ  
Mosquito larva

Zhù
อยู่อาศัย 
Live


Wǎng
ไปยัง 
To

 Zhǎo
กรงเล็บ 
Claw

Guā
แตงโม
Melonโพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节