บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ร้านถ่ายรูป

ร้านถ่ายรูป 照相馆

รูปภาพ
ร้านถ่ายรูป ภาษาจีนจะใช้คำว่า 照相馆  ( Zhào xiàng guǎn ) ซึ่งร้านถ่ายรูป  照相馆  ( Zhào xiàng guǎn )  การให้บริการบางอย่างของแต่ละร้านก็จะแตกต่างกัน บางร้านมีบริการบางอย่างแต่บางร้านอาจจะไม่มีบริการเหมือนอย่างร้านอื่น   แต่โดยปกติทั่วไปที่เราเห็นกันก็คือ รูปภาพจาก pixabay.com รับถ่ายรูปด่วน   快相  ( Kuài xiāng ) รับถ่ายรูปติดบัตร  证件照 ( Zhèng jiàn zhào ) ขยายรูป  放大照片 ( Fàng dà zhào piàn ) พิมพ์งาน  打字 ( Dǎ zì ) ปริ้นท์งาน  打印  ( Dǎ yìn ) ถ่ายเอกสาร   复印  ( Fù yìn ) รับส่งแฟ็กซ์ 传真  ( Chuán zhēn ) สำหรับการถ่ายรูปติดบัตร 证件照  ( Zhèng jiàn zhào )  นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับติดเรซูเม่สมัครงาน 简历  ( Jiǎn lì ) การไปสมัครงาน 应聘 ( Yìng pìn ) ทำวีซ่า  签证  ( Qiān zhèng ) ทำใบขับขี่ 驾驶证 ( Jià shǐ zhèng ) เป็นต้น  ขนาด 尺寸  ( Chǐ cùn ) ของรูปถ่ายที่ใช้กันโดยปกติก็คือ 1 นิ้ว 一寸 ( Yī cùn ) 、 2 นิ้ว   两寸 ( Liǎng cùn ) รูปภาพจาก pixabay.com ส่วนสีพื้นหลัง 背景颜色 ( Bèi jǐng yán sè ) ที่ใช้ถ่ายรูปติดบัตร 证件照 ( Zhèng jiàn zhào ) โด